wielka aleja

Wielka Aleja w Gdańsku – jak ją uratować? Konserwator proponuje debatę

WUOZ w Gdańsku dysponuje już opinią o stanie Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku. Zdaniem ekspertów, ze względu na bardzo zły stan drzew Aleję uratować mogą jedynie pilne i kompleksowe działania. PWKZ proponuje by rozwiązania zawarte w opracowaniu stały się przedmiotem debaty publicznej.

Wielka Aleja ze studium konserwatorskim

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zleci zespołowi ekspertów wykonanie studium konserwatorskiego Wielkiej Alei w Gdańsku, obejmującego w szczególności diagnozę obecnego stanu alei oraz niezbędne do podjęcia działania mające na celu jej rewaloryzację. Na podstawie w/w opracowania możliwe będzie właściwe sformułowanie wytycznych konserwatorskich dla Wielkiej Alei.

Subskrybuj RSS - wielka aleja