wielka aleja

Wielka Aleja ze studium konserwatorskim

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zleci zespołowi ekspertów wykonanie studium konserwatorskiego Wielkiej Alei w Gdańsku, obejmującego w szczególności diagnozę obecnego stanu alei oraz niezbędne do podjęcia działania mające na celu jej rewaloryzację. Na podstawie w/w opracowania możliwe będzie właściwe sformułowanie wytycznych konserwatorskich dla Wielkiej Alei.

Subskrybuj RSS - wielka aleja