Wielka Aleja ze studium konserwatorskim

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zleci zespołowi ekspertów wykonanie studium konserwatorskiego Wielkiej Alei w Gdańsku, obejmującego w szczególności diagnozę obecnego stanu alei oraz niezbędne do podjęcia działania mające na celu jej rewaloryzację. Na podstawie w/w opracowania możliwe będzie właściwe sformułowanie wytycznych konserwatorskich dla Wielkiej Alei.

To główne wnioski ze spotkania ostatniej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, na którą zaproszono prof. Katarzynę Rozmarynowską i Wojciech Jankowskiego – członka Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew. Na spotkaniu zwrócono uwagę na istniejące problemy z utrzymaniem Wielkiej Alei, wynikające m.in. ze stanu zdrowotnego drzew, niewłaściwego nawodnienia alei, zanieczyszczenia środowiska, wpływającego na stan drzew. Z

wrócono również uwagę na konieczność prowadzenia rozmów pomiędzy służbami konserwatorskimi a przedstawicielami właściciela obiektu – Gminy Miasta Gdańska, przede wszystkim w celu przekazania zaleceń konserwatorskich i wskazania na konieczność zaktualizowania projektu rewaloryzacji alei w oparciu o zaktualizowaną inwentaryzację zieleni i najnowsze rozwiązania techniczne wprowadzane w zabytkowych zespołach zieleni (np. w zakresie systemu nawadniania).

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: