Fundacje religijne średniowiecznego Gdańska - wykład

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Towarzystwo Dom Uphagena zaprasza na kolejny wykład z cyklu "Kultura dawnego Gdańska". Tym razem głównym tematem spotkania będą fundacje religijne w średniowiecznym Gdańsku.

Wykład kierowany jest przede wszystkim do pasjonatów średniowiecznego Gdańska, gościem specjalnym będzie dr hab. Piotr Oliński z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wybitny znawca średniowiecznej historii miast pruskich, badawczo interesuje się również historią zakonów na ziemiach polskich i w państwie krzyżackim oraz religijnością. Studiował na uniwersytetach w Toruniu, Greifswaldzie i Freiburgu. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Jasińskiego dotyczyła klasztornych ksiąg zmarłych na Pomorzu Gdańskim w okresie średniowiecza. Z kolei praca habilitacyjna mówi o fundacjach mieszczańskich w miastach pruskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Obecnie jest pracownikiem Zakładu Historii Średniowiecza w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 


Z okazji obchodów 25-lecia istnienia Towarzystwo Dom Uphagena rozlosuje również nagrody. Będzie nimi pięć egzemplarzy autorskiej książki: Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVII wieku, wydanej w 2003 r.

Środa (29 kwietnia), godz. 17.00

Dom Uphagena

Ul. Długa 12

Wstęp wolny

 

Tagi: