Na licytacji komorniczej można kupić... drugi po Malborku zamek krzyżacki

Długi trzeba płacić. O tym zapomniał chyba właściciel zamku w Szymbarku. Nieruchomość wystawiona została bowiem na sprzedaż.

Wśród licytacji Macieja Garczyńskiego, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie są ruiny zamku w Szymbarku. Pierwsza licytacja wskazanej nieruchomości, należącej obecnie do dłużnika, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, odbędzie się 7 marca tego roku.

W skład nieruchomości,wchodzi działka powierzchni około 12,75 ha, ruina zamku i inne budynki, w tym mieszkalny parterowy i obiekty inwentarskie. Całość przylega do jeziora Szymbark i jest wpisana do rejestru zabytków i wymagaja prac konserwatorskich. Cenę prac oceniono na 1 mln 953 tys. zł (to tzw. suma oszacowania). Nieruchomość z kolei będzie można licytować za 3/4 tej sumy, czyli 1 mln 464 750 zł. By przystąpić do licytacji wymaga się wniesienia rękojmi w kwocie 195 300 zł.

oprac. pc

Dzieje zamku w Szymbarku (źródło: Urząd Gminy w Iławie)

Zamek został wzniesiony przez kapitułę pomezańską w latach siedemdziesiątych XIV w. i był drugim co do świetności zamkiem po malborskim. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego stał się własnością rodu von Polentzów, którzy przebudowali go na rezydencję renesansową. Od 1699 r. należał do rodu Finck von Finckenstein. W 1857 r. część południową zamku przebudowano w stylu neogotyckim. Zamek został spalony w 1945 r. przez wojska radzieckie. Dobrze zachowały się mury obwodowe z 10 basztami. W listopadzie 1999 r. w ruinach zamku kręcono sceny do filmu „Król Olch” w reżyserii Volkera Schloendorffa. Koło Szymbarka znajduje się cmentarz rodziny von Finckenstein.Do ruin zamku przylega park, w którym wiele drzew stanowi pomnik przyrody. W starych dziuplastych drzewach liściastych bytuje rzadki w Polsce chrząszcz – pachnica. Owad ten, jako gatunek zagrożony wyginięciem, został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Odchodząca od wsi Szymbark sosnowa aleja, licząca sobie dwieście lat, która w całości stanowi pomnik przyrody, nosi nazwę Alei Napoleona. Jak głosi miejscowy przekaz, tą aleją podążał Napoleon w kierunku pałacu w Kamieńcu, w którym stacjonował przez dwa miesiące 1807 r.

Architektura

Zamek zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 75 na 92 metry. Powstał on na nasypie wcześniejszego grodu pruskiego. W ciąg ceglanych murów wkomponowano dziesięć baszt: cztery narożne i sześć kurtynowych. Wszystkie wysunięte były nieznacznie przed lico muru, wzmacniając w ten sposób siłę konstrukcyjną i obronną całego założenia. Wjazd na teren warowni prowadził od wschodu przerzuconym nad fosą zwodzonym drewnianym mostem, zastąpionym w XIX wieku istniejącym do dziś murowanym mostem arkadowym. Nieopodal bramy wzniesiono wysoką na ok. 24 metry wieżę główną (zegarową), w której usytuowano kaplicę oraz loch więzienny. Od wewnątrz dziedziniec był zabudowany z czterech stron: główne budynki zamykały go od zachodu i wschodu na całej długości oraz od strony południowej i północy na krótkich odcinkach. Funkcję reprezentacyjną pełniło skrzydło zachodnie – mieściło się w nim mieszkanie proboszcza, refektarz i kaplica.

fot. Wikipedia/zamek Szymbark

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

 

 

 

 

Tagi: