Groty Szeptów w Parku Oliwskim bez moczu. Będzie rewitalizacja

W Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto dziś oferty przetargowe na modernizację Grot Szeptów w ramach zadania: „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”. Do jego realizacji zgłosiło się 5 firm.

Groty Szeptów znajdują się na terenie parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza w Gdańsku, w zabytkowym zespole pocysterskim. To dwie ustawione naprzeciw siebie półkule, które – ze względu na położenie i budowę – mają specyficzne właściwości akustyczne: spacerowicze siedzący do siebie plecami mogą porozumiewać się szeptem i słyszeć to, co mówią.

W ramach remontu zaplanowano zabezpieczenie obiektu przed degradacją tak, by zachować wygląd i funkcje grot. Zostaną też naprawione murki kamienne i wzmocnione zbocza skarp. Przeprowadzone zostaną też prace odprowadzające wody opadowe z grot. Wykonawca projektu zobowiązany jest też przywrócić obiektom ich zabytkowy charakter. Z górnych części muszli zostaną więc usunięte fragmenty zadaszenia wykonane z dachówek ceramicznych. Same groty zostaną przemurowane, oczyszczone, naprawione i zakonserwowane, w środku natomiast zostaną zrekonstruowane drewniane siedziska. Wejście zostanie obniżone do stanu pierwotnego, czyli o około 15 centymetrów. W wymogach przetargowych zaznaczono, iż wykonywane prace, zwłaszcza prace zewnętrzne, powinny przebiegać w taki sposób, by nie zniszczyć korzeni pobliskich drzew. Prace odwadniające będą polegać natomiast na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, rynsztoków odprowadzających deszczówkę ze zbocza oraz nowej kanalizacji deszczowej i studni umożliwiającej spływanie wód deszczowych do gruntu. Dodatkowo zlikwidowane zostaną krzewy porzeczek krwistych, a posadzony zostanie bluszcz. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany również do wymiany nawierzchni na bruk klinkierowy, nawiązujący formą i barwą do historycznego bruku w alei od palmiarni do bramy głównej. Bruk układany będzie, zgodnie z historycznymi metodami, na sucho bez wiążących zapraw. Goty Szeptów ponadto zostaną odpowiednio oznakowane, a spacerowicze odnajdą odpowiednie tablice z informacjami, jak można wykorzystać akustyczne walory miejsca.

 

Swoje oferty na wykonanie powyższych prac przedstawiło 5 firm:
– OLEKSY Konserwacja Zabytków Michał Oleksy z Torunia – kwota 299 606,48 zł brutto;
– Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski ze Stężycy – kwota 256 475,00 zł brutto;
– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z Warszawy – kwota 389 304,84 zł brutto;
– Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp. j. z Grudziądza – kwota 276 750,00 zł brutto;
– Maxi Term z Gdańska – kwota 309 195,58 zł brutto.

Obecnie wszystkie oferty są sprawdzane pod względem formalno-prawnym.

Rozpoczęcie prac planowane jest na pierwszą połowę kwietnia tego roku, a ich zakończenie na 31 maja w przypadku robót budowlanych i do 25 października pielęgnacji zieleni.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: