Muzeum II Wojny Światowej idzie do sądu

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku złożyło skargę na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga została wniesiona, zgodnie z przepisami prawa, za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Treśc komunikatu cytujemy za muzeum:

W treści skargi Muzeum złożyło wniosek o zawieszenie  wykonalności zarządzenia do czasu rozstrzygnięcia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Powodem złożenia takiego wniosku jest fakt, że wraz z datą 1 grudnia 2016 roku zarządzenie wywoła nieodwracalne skutki zarówno finansowe, prawne, jak również organizacyjne.

Skarga jest kolejnym, po wystosowanym dnia 7 września 2016 r. wezwaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do usunięcia naruszenia prawa, krokiem zmierzającym do uchylenia wadliwego w ocenie Muzeum ww. zarządzenia.Skarżący  zarzuca Ministrowi naruszenie przepisów prawa, a mianowicie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o muzeach, przejawiające się niewystąpieniem Ministra do Rady do Spraw Muzeów o zaopiniowanie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, mimo ustawowego obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Rady w tym zakresie, aby połączenie mogło dojść do skutku.Dnia 21 września 2016 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku złożyło skargę na zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga została wniesiona, zgodnie z przepisami prawa, za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W treści skargi Muzeum złożyło wniosek o zawieszenie  wykonalności zarządzenia do czasu rozstrzygnięcia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Powodem złożenia takiego wniosku jest fakt, że wraz z datą 1 grudnia 2016 roku zarządzenie wywoła nieodwracalne skutki zarówno finansowe, prawne, jak również organizacyjne.

Skarga jest kolejnym, po wystosowanym dnia 7 września 2016 r. wezwaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do usunięcia naruszenia prawa, krokiem zmierzającym do uchylenia wadliwego w ocenie Muzeum ww. zarządzenia.

Skarżący  zarzuca Ministrowi naruszenie przepisów prawa, a mianowicie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o muzeach, przejawiające się niewystąpieniem Ministra do Rady do Spraw Muzeów o zaopiniowanie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, mimo ustawowego obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Rady w tym zakresie, aby połączenie mogło dojść do skutku.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: