MHMG - Będą dotykać eksponatów

Już tylko dwa tygodnie pozostały do rozpoczęcia pierwszej w Polsce Konferencji, dedykowanej osobom z dysfunkcjami poznawczymi. I Ogólnopolska Konferencja  „Prosimy dotykać eksponatów” rusza 18 kwietnia 2016 w Dworze Artusa
 
W Muzeum Historycznym Miasta Gdańska od wielu lat prowadzi program przybliżania dziedzictwa kulturowego osobom z dysfunkcją wzroku. W 2013 roku w Muzeum otwarto wystawę  „Prosimy dotykać eksponatów”, na której przedstawiono  wnętrze Dworu Artusa tym, którzy na co dzień nie mogą go podziwiać, czyli osobom niewidomym i słabowidzącym. To dla nich przygotowano tyflografiki wielkich i znanych dzieł: „Sądu Ostatecznego” Antonego Möllera czy „Orfeusza wśród zwierząt” Hansa Vredemanna de Vries.Wyjątkowe osobistości gdańskiej i lokalnej kultury: Krzysztof  Skiba, Romuald Wicza-Pokojski iDariusz Wójcik użyczyli swoich głosów, by opowiedzieć o bezcennych eksponatach: Wielkim Piecu, rzeźbach „Świętym Jerzym walczącym ze smokiem”, czy  „Świętym Jakubie”. Zaprezentowano także książkę Bez Barier – Dwór Artusa. Konferencja jest ciągiem dalszym tego unikatowego programu. Tym razem jednak nadająca mu skalę ogólnopolską. Wstęp na konferencję jest wolny. Program konferencji:
 
9. 00 - Przywitanie 
Waldemar Ossowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 
Piotr Kowalczuk, z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej, Urząd Miejski w Gdańsku 
Monika Kryger, Kierownik Działu Edukacji, Promocji i PR-u MHMG
 
Blok I 
9.15-11.00 Wprowadzenie do tematyki
Ewa Redzimska (Okręg Pomorski Polskiego Związku Niewidomych) – Nie widzimy oczami lecz sercem, duszą, dłońmi. 
Andrzej Zugaj (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) – Działania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na rzecz poprawienia dostępności muzeów.
Teresa Dederko, Grażyna Wuls (Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych) – Dostępność dla niewidomych i słabowidzących – doświadczenia Polskiego Związku Niewidomych.
Marek Wysocki (Politechnika Gdańska) – Dostęp do dziedzictwa narodowego – prawo czy przywilej? 
Bartek Surawski (Fundacja Zmiany) – Czy wystarczy zbudować, by przyszli? – o informowaniu i przygotowaniu osób niewidomych do odbioru oferty muzeów.
Przerwa 11.00-11.45*
 
Blok II 
12.00-14.00 Metodologie działań dedykowanych
Agata Hołubowicz (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych w Laskach) – Specyficzne potrzeby percepcyjne dzieci niewidomych i słabowidzących jako odbiorców kultury - prawdy i mity.
Agata Kirol (Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Warsztat Terapii Zajęciowej) – O projekcie „Zewnątrz-wewnątrz” – doświadczanie sztuki przez odbiorcę z niepełnosprawnością sensoryczną.
Robert Więckowski (Fundacja Kultury bez Barier) – Obiektywnie subiektywna, niedopowiedzianie zinterpretowana – w poszukiwaniu najlepszej audiodeskrypcji do dzieł plastycznych na podstawie doświadczeń Fundacji Kultury bez Barier.
Małgorzata Perdeus–Białek (Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN) – „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, czyli aby widzieć, trzeba wiedzieć.
Anna Jankowska (Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Siódmy Zmysł) – Dostępność poprzez projektowanie uniwersalne.
Przerwa 14.00-14.45*
 
Blok III 
15.00- 17.00 Praktyka muzealnicza
Monika Iwanowska (Muzeum Śląskie) – Muzeum Śląskie dla osób niewidomych i niedowidzących.
Katarzyna Bury, Elżbieta Lang (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – Muzeum naprawdę dla wszystkich – program Muzeum Historycznego Miasta Krakowa skierowane do osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.
Anna Zdzieborska, Paulina Celińska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki) – Sztuka dostępna dla osób niewidomych w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki: dotykanie oryginałów, pomoce dotykowe, audiodeskrypcja.
Monika Marciniak (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) – Od latarni magicznej do kina sferycznego, czyli jak tworzyć audiodeskrypcje do zawansowanych projekcji cyfrowych.
Paulina Dzwonkowska (Muzeum Miasta Łodzi ) – Edukacja włączająca w przestrzeni muzealnej na przykładzie działalności Muzeum Miasta Łodzi – perspektywa pedagogiczna i muzealna.
Anna Wojciechowska (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Oddział Grodzisko w Sopocie) – Skansen Archeologiczny GRODZISKO w Sopocie wobec gości muzealnych z dysfunkcją wzroku. Sytuacja obecna i perspektywy.
Arleta Gałązka (Muzeum Narodowe w Gdańsku) – Utrudnienia i możliwości zwiedzania statków - muzeów przez osoby niepełnosprawne.
Hubert Grzegorczyk (Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Biuro Projektów) – Jak przedstawić przestrzeń muzealną osobie z dysfunkcją wzroku na podstawie wystawy „Prosimy dotykać eksponatów”.
 
* Podczas przerw zapraszamy Uczestników Konferencji do odwiedzenia stanowisk edukacyjno-wystawienniczych, które będą reprezentować:
Sponsor Konferencji Altix sp. z o. o., prezentacja sprzętu multimedialnego dla osób z dysfunkcjami poznawczymi,
Fundacja Kultury bez Barier, tzw. giełda dobrych praktyk,
Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych, warsztat „Laboratorium ciemności”, prowadzony przez Teresę Dederko i Grażynę Wulsz (czas trwania ok. 15 min, zapisy c w trakcie Konferencji).
 
Sponsor: Altix
Patroni honorowi: Polski Związek Niewidomych, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, PFOS, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Patroni medialni: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Radio Gdansk, Trojmiasto.pl, Tyfloświat
 
http://mhmg.pl/pl/wydarzenia/wydarzenie/779/i-ogolnopolska-konferencja-prosimy-dotykac-eksponatow

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: