Interaktywna mapa zabytków w Polsce

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) udostępnił interaktywną mapę prezentująca nieruchome zabytki, pomniki historii i miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Głównym założeniem portalu jest zgromadzenie, upowszechnianie i darmowy dostęp do informacji na temat zabytków stanowiących rejestr publiczny. „Zabytkiem nieruchomym” określane są formy dziedzictwa takie jak: zabytki archeologiczne, budynki, krajobrazy kulturowe, układy przestrzenne, różnorakie budowle, cmentarze, parki, ogrody, miejsce upamiętniające wydarzenie historyczne czy też mała architektura. Portal w działa od czerwca zeszłego roku i jest jednym z efektów wdrożenia zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In Europe).

Dane aktualizowane są co pół roku, dotychczas zamieszczono 78 tys. wpisów na temat obiektów w krajowym rejestrze oraz 7 tys. stanowisk archeologicznych. Użytkownicy mogą przeglądać bazę polskich zabytków w formie standardowych map, zobrazowań lotniczych lub numerycznego modelu terenu pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Portal umożliwia np. zobrazowanie zabytków na tle fotoplanu Warszawy pochodzącego z lat 1935-1945.

Jest to ok. 85 proc. wszystkich danych zgromadzonych w bazie danych zabytków rejestrowych NID. Na portalu udostępnione zostały jedynie informacje o obiektach wpisanych do rejestru, czyli takich, które uznano za szczególnie cenne i istniejących nadal w terenie. Ze względu na troskę o los tych obiektów, nie wszystkie informacje są dostępne powszechnie. Przykładem są zasięgi stanowisk archeologicznych oraz ograniczenie informacji dotyczących ich chronologii – celem tego działania jest ich ochrona przed potencjalną grabieżą. Specjaliści po zalogowaniu się do systemu informatycznego NID uzyskują szersze informacje, niezbędne do zarządzania i monitorowania stanu zabytków.

Link do portalu: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/

/PAP

 

 

 

Tagi: