Natalia Szostak. Ciało doskonale czarne

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę pt. „Natalia Szostak. Ciało doskonale czarne”. W swoich pracach Natalia Szostak sięga po szeroki wachlarz środków wyrazu za pośrednictwem takich dziedzin sztuki, jak: malarstwo, rysunek, grafika, wideo, obiekt i techniki mieszane.

Tytułowe „Ciało doskonale czarne” to zaczerpnięte z fizyki kwantowej pojęcie określające ciało całkowicie pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, które w rzeczywistości nie istnieje. Pełni ono zatem funkcję opisową zjawiska znanego wyłącznie jako hipoteza, stanowiąc tym samym przeciwwagę dla wszystkiego co materialne, widzialne, ziemskie.

Natalia Szostak – artystka sztuk wizualnych. Urodzona w Szczecinie w 1980. W latach 1999–2009 przebywała w Paryżu, San Francisco i na Brooklinie w Nowym Jorku. Obecnie mieszka i pracuje w Szczecinie. Absolwentka malarstwa na San Francisco State University w Kaliforni oraz grafiki na Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureatka Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecina za rok 2013 oraz nagrody dla wyróżniających się młodych artystów w międzynarodowym konkursie organizowanym przez X-Power Gallery w Los Angeles w 2009. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina. W latach 2011–2014 autorka niezależnego projektu Platerøwka, którego głównym założeniem była popularyzacja sztuki poza tradycyjnymi strukturami galeryjno-muzealnymi. Aktualnie wykładowczyni na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie oraz doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace Natalii Szostak są pokazywane na wystawach indywidualnych, z których ostatnie to m.in. Esprit de corps organizowana przez Trafostację Sztuki w Szczecinie (2014) czy Sanatorium w berlińskim Momentum Worldwide (2013). Jej działalność obejmuje aktywne uczestnictwo w wielu międzynarodowych projektach artystycznych i wystawach zbiorowych.

Ważnym elementem genezy projektu jest obraz Scena Leśna I, będący częścią tryptyku malarskiego przedstawiającego trzy różne sytuacje na tle lasu. Są to wątki zaczerpnięte z osobistej biografii autorki, ale ich rolą nie jest zwykła narracja, lecz próba zobrazowania pojęć wybiegających poza kategorie własnego życiorysu, istniejących jakby poza określonym czasem i miejscem. Pierwszy obraz z serii, prezentowany na wystawie, ukazuje leśny pejzaż, ponad którymi widoczny jest czarny kwadrat – kolejny istotny komponent wystawy. Czarny kwadrat, koło i krzyż pojawiają się w kilku prezentowanych tu pracach, w otoczeniu delikatnie zarysowanych przedstawień natury: leśnej fauny i flory, tlącego się ogniska. To zapożyczone od Kazimierza Malewicza symbole „odczuć świata bezprzedmiotowego”, które w nowym kontekście nabierają znaczenia wielowymiarowego, transcendentalnego, nieuchwytnego.

Pełna powagi, wyciszenia i intymności autorefleksyjna twórczość Natalii Szostak jako indywidualna projekcja stanów psychicznych na niemal wszystkie dostępne współcześnie media wyzwala rodzaj napięcia emocjonalnego, odczucie pewnej nostalgicznej zadumy nad złożonością i ulotnością ludzkiego bytu, nieuchronnością przemijania.

 

Natalia Szostak. Ciało doskonale czarne

Termin wystawy: 13.11. 2015-31.01.2016

Wernisaż : 12 listopada, godz. 18.00

Muzeum Narodowe w Gdańsku  

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)

80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 24

Tagi: