Poczet królów i książąt polskich w medalierstwie i numizmatyce

Od najbliższej soboty, 03 października, w małej sali wystaw czasowych słupskiego muzeum prezentowana będzie wystawa „Poczet królów i książąt polskich w medalierstwie i numizmatyce”.

Zaprezentowane na ekspozycji monety oraz medale z pewnością będą wspaniałą lekcją polskiej historii pokazanej z innej niż zazwyczaj perspektywy. Na wystawie zostanie zaprezentowanych około 350 obiektów. Najstarszym jest medal z 1636 roku autorstwa wybitnego artysty – Sebastiana Dadlera, upamiętniający triumfy króla Władysława IV nad wojskami moskiewskimi, tureckimi i szwedzkimi. Natomiast najmłodszymi przedstawionymi eksponatami są wybite w srebrze monety z serii „Skarby Stanisława Augusta”, która jest odwzorowaniem medali z przedstawieniami władców Polski, wykonanymi na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powstały one w 2015 roku. Wysta wie towarzyszyć będzie ilustrowany katalog. Komisarzem wystawy, autorem katalogu oraz scenariusza jest Katarzyna Pągowska – adiunkt w Dziale Historyczno-Artystycznym. Wystawa „Poczet królów i książąt polskich w medalierstwie i numizmatyce” to trzecia i ostatnia w tym roku ekspozycja prezentująca zbiory Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w którym znajduje się ponad 6000 obiektów.

Tagi: