Youth for Museums. Museums for Youth

Muzeum Miasta Gdyni oraz Museum aan de Stroom w Antwerpii (MAS) otwierają projekt "Youth for Museums. Museums for Youth". W toku spotkań uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytania: Jak zachęcić młodzież do korzystania z oferty muzeów i do włączania się w działania wokół tych instytucji?  Co muzeum może zaproponować młodym ludziom? Jak sprawić, by oferta muzeów odpowiadała ich oczekiwaniom?

Celem projektu “Youth for Museums. Museums for Youth” jest podniesienie kompetencji i doświadczenia pracowników Muzeum Miasta Gdyni i Museum aan de Stroom w Antwerpii w zakresie przygotowania i realizacji działań edukacyjnych dla młodzieży oraz w zakresie prowadzenia programu wolontariatu młodzieży w muzeum. Projekt umożliwi pracownikom obu instytucji poszukiwanie nowych inspiracji i rozwiązań na płaszczyźnie kontaktów międzynarodowych. Jednym z celów jest również ściślejsza współpraca instytucji muzealnych, która w przyszłości zaowocuje wspólnymi działaniami w zakresie edukacji i pracy z młodzieżą.

Zagadnieniem, poruszanym podczas wizyt studyjnych pracowników obu placówek, zarówno w Gdyni jak i w Antwerpii, będzie potrzeba ciągłego doskonalenia kompetencji pedagogicznych pracowników muzeów oraz udoskonalania proponowanych programów edukacyjnych, w ramach istniejących wstaw, warsztatów, narzędzi czy materiałów edukacyjnych i dostosowywaniem ich do potrzeb oraz oczekiwań młodzieży.

Długofalowym rezultatem projektu będzie ulepszenie oferty edukacyjnej Muzeum Miasta Gdyni oraz Museum aan de Stroom i dostosowanie jej do oczekiwań młodych odbiorców. Konsekwencją będzie szersze włączenie młodzieży jako odbiorców oferty kulturalnej i edukacyjnej muzeów oraz dotarcie do bardziej zróżnicowanego grona odbiorców, np. społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży, osób szukających możliwości włączenia się w działalność instytucji kultury.

Czas realizacji projektu: sierpień-grudzień 2015

Partner: Museum aan de Stroom, Antwerpia

Koordynacja: Agata Abramowicz i Andrzej Hoja

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Tagi: