11. Bateria Artylerii Stałej na klifie w Redłowie

Baterię w Redłowie zbudowano na przełomie lat 40. i 50. XX wieku do obrony portu wojennego w Gdyni przed atakami od strony morza. Organizatorem i pierwszym dowódcą baterii był kmdr Zbigniew Przybyszewski, bohater kampanii wrześniowej, później ofiara represji stalinowskich.

Bateria składała się z czterech żelbetowych stanowisk dla dział kalibru 130 mm. Obecnie dobrze zachowane są trzy stanowiska z armatami. Czwarte osunęło się z klifu do morza. Gdyńskie stanowiska artyleryjskie są dużą atrakcją w skali kraju, ponieważ większość armat z kilku innych baterii w latach 70. XX wieku zniszczono.

Tagi: