Sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny – standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki

14 i 15 września 2015 roku w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbędzie się sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny – standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki. Organizatorzy – Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie serdecznie zapraszają do uczestnictwa w sympozjum.

Powstały w latach 1467-1471 tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny jest chlubą kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz jednym z najcenniejszych obrazów w zbiorach polskich. W 2015 roku konsorcjum badawcze Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN przeprowadziło dogłębne badania stanu zachowania ołtarza, obejmujące analizę mikroklimatu w jego otoczeniu. Ogólnym wnioskiem z badań było stwierdzenie, że ołtarz jest w dobrym stanie a warunki klimatyczne w jego otoczeniu spełniają wysokie normy międzynarodowe.

Na podstawie analizy stanu zachowania obiektu oraz warunków w jego otoczeniu, Muzeum Narodowe w Gdańsku opracowuje długookresową strategię ochrony Tryptyku, w tym zasady ewentualnego wypożyczania dzieła. Strategia ta powinna opierać się na najnowszych międzynarodowych ustaleniach nauki o dziedzictwie i praktyki konserwatorskiej dotyczących wpływu warunków w czasie ekspozycji lub przewożenia na stan zachowania unikatowych dzieł sztuki, szczególnie obrazów na podłożu drewnianym. Biorąc pod uwagę rangę tematu Muzeum Narodowe w Gdański i Muzeum Narodowe w Krakowie wspólnie zorganizowały międzynarodowy warsztat, którego celem jest wymiana doświadczeń specjalistów z całego świata, reprezentujących różne dyscypliny badań, konserwacji i zarządzania dziedzictwem, zainteresowanych standardami ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki.

Warsztat będzie składał się z dwóch części: całodniowego sympozjum otwartego dla wszystkich zainteresowanych oraz, w drugim dniu, zamkniętego zebrania ekspertów poświęconego dyskusji przeprowadzonych badań oraz strategii ochrony Tryptyku, w kontekście szeroko pojętej ochrony unikatowych dzieł sztuki.

Tagi: