Trzeci dzień pracy zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku

Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku trwa trzeci dzień II etapu prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Odnaleziono dziesięć szkieletów. Cztery z odnalezionych ciał należały do ofiar systemu komunistycznego.
 
Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku trwa trzeci dzień prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Zespół poszerzył otwarty pierwszego dnia wykop oraz otworzył dwa kolejne.
 
W pierwszym wykopie odnaleziono dziesięć pochówków. Cztery z nich to tzw. pochówki więzienne z 1946 r. Ciała złożone zostały pojedynczo w tzw. półtrumnach, jedno z nich nosiło ślady obrażeń czaszki (co może wskazywać na śmierć poniesioną w wyniku tzw. metody katyńskiej). Przy ciałach odnaleziono ślady po ubraniach, drobne przedmioty (guziki), jedna z osób miała nadal na nogach obuwie. Odnalezione pochówki należały do ofiar systemu komunistycznego i leżą na początku kwatery więziennej, w której pochowano później m.in. Danutę Siedzikównę i Feliksa Selmanowicza, żołnierzy podziemia niepodległościowego. Na obecnym etapie badań nie można stwierdzić tożsamości ofiar, wiadomo jedynie, że były to osoby dorosłe.
 
Pozostałe osoby pochowane zostały pojedynczo bądź zbiorowo bezpośrednio w dołach. Również pochodzą z okresu 1946 roku. Prawdopodobnie były to tzw. pochówki sanitarne, czyli zwłoki znalezione na terenie Gdańska po wojnie (w tym osób pochodzenia niemieckiego) i chowane na terenie kwatery nr 14, bezpośrednio przylegającym do kwatery więziennej.
 
Zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka pragnie w najbliższych dniach kontynuować pracę w nowo otwartych wykopach. Z dużym prawdopodobieństwem odnalezione zostaną w nich kolejne szczątki. Jeden z wykopów zostanie otwarty w miejscu spodziewanego pochówku jednego z Żołnierzy Wyklętych – Stanisława Kulika.
 
***
 
Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku od połowy 1946 r. do początków lat 50. chowano ciała zmarłych i straconych w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej. Według dotychczasowych ustaleń były to szczątki Heinza Baumanna, Adama Dedio, Jana Drelicha, Henryka Ernesta, Norberta Imbery'ego, Stanisława Kulika, Tadeusza Mańkowskiego, Stefana Paczkowskiego, Feliksa Selmanowicza i Danuty Siedzikówny. Pierwszy etap prac zakończył się we wrześniu 2014 r. Jego efektem było odnalezienie (potwierdzone późniejszą identyfikacją) m.in. szczątków Danuty Siedzikówny.
 
/IPN Gdańsk

Tagi: