Zobacz awangardę malarską XX wieku w Pałacu Opatów

Muzeum Narodowe w Gdańsku przygotowało nową wystawę. Szymon Mondzain i École de Paris. Polska awangarda malarska II połowy XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman to kolekcja prezentująca najciekawszych polskich prywatnych kolekcji sztuki nowoczesnej.

Szczególnym zainteresowaniem Urszuli i Piotra Hofman cieszy się malarstwo artystów polsko-żydowskich kręgu École de Paris. Drugi nurt ich kolekcjonerskiej pasji tworzą dzieła powojennej polskiej awangardy malarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem lat 50. i 60. XX wieku. Zbiór, na który składa się obecnie ponad 160 prac, dynamicznie się rozwija dzięki systematycznym zakupom dokonywanym zarówno na rynku polskim, jak i Europy Zachodniej. O artystycznej wartości tej kolekcji świadczy przede wszystkim jakość prac prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Urszula i Piotr Hofman tworzenie swojej kolekcji zaczęli od prac Szymona Mondzaina, jednego z najciekawszych twórców zaliczanych do kręgu École de Paris – międzynarodowego środowiska artystów tworzących w Paryżu od początku XX wieku. Nazwą tą określamy twórczość artystów cudzoziemców przeważnie z Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, często pochodzenia żydowskiego. Ich życie, nie tylko artystyczne, koncentrowało się w paryskiej dzielnicy Montparnasse. Twórcy ci reprezentowali różne style malarskie, jednak tendencją dominującą był ekspresjonizm. W martwych naturach, pejzażach, portretach Szymona Mondzaina widoczna jest fascynacja malarstwem Cézanne’a. Artysta łączył tendencje geometryzujące z tradycją krakowskiego modernizmu. W jego obrazach obecny jest zawsze pewien pierwiastek mistycyzmu. Był zafascynowany twórczością André Deraina, którego zresztą był uczniem. Od okresu międzywojennego artysta przebywał w Algierii (spędził tam czas II wojny światowej). To na południu rozjaśnił paletę, nasycając swoje płótna soczystością barw. W kolekcji znajdują się także prace innych czołowych twórców École de Paris, między innymi: Meli Muter, Bolesława Biegasa, Zbigniewa Menkesa, Rajmunda Kanelby, Alicji Halickiej, Henryka Epsteina. Do nurtu École de Paris zaliczani są często artyści tworzący w Paryżu po II wojnie światowej. Drugi nurt kolekcji tworzą prace artystów polskich działających po 1945 roku. Przełom lat 50. i 60. XX wieku przyniósł w malarstwie polskim rozkwit kierunków awangardowych – sztuka otworzyła się na prądy współczesne, na trendy dominujące w sztuce zachodniej Europy.

Wernisaż wystawy odbędzie się: 21 lutego 2015 (sobota) o godzinie 17.00 Wstęp na wernisaż jestbezpłatny

Wystawa czynna: od 22 lutego 2015 do 22 kwietnia 2015 Bilet normalny – 10,00 zł Bilet ulgowy – 6,00 zł Bilet rodzinny – 18,00 zł

Wystawa odbywa się w Pałacu Opatów w Oliwie.

Tagi: