MHMG od września bez dyrektora?

W kwietniu ogłoszono konkurs na nowego dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, do końca maja wpłynęły zgłoszenia od trzech kandydatów. Dotychczas komisja nie podjęła wiążącej decyzji wobec żadnego z kandydatów.

Dyrektor MHMG Adam Koperkiewicz ma kontrakt do końca września. W ramach konkursu od kandydatów wymagano m.in. wieloletniego doświadczenia w kierowaniu instytucjami kulturalnymi, umiejętności pozyskiwania pozabudżetowych funduszy, kierunkowego wykształcenia oraz opracowania autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej dla muzeum. Dziewięcioosobowa komisja dotychczas nie była zgodna wobec żadnej z przekazanych kandydatur. Decyzja o ewentualnym rozpisaniu kolejnego konkursu należy już tylko do prezydenta Pawła Adamowicza. 

 

 

Tagi: