zabytek miesiąca

Brązowe nagolenniki ze skarbu w Rekowie koło Redy zabytkiem miesiąca

Historia odkryć skarbów datowanych na wczesną epokę żelaza na terenie Pomorza Wschodniego jest długa i sięga jeszcze XIX wieku. Do odkryć dochodziło zwykle w trakcie przeróżnych prac ziemnych – budowy domów, linii kolejowych, czy pozyskiwania torfu i osuszania bagien. W ostatnich latach, tak na Pomorzu, jak i w całej Polsce, zauważalny jest problem działalności tzw.

Plakietka pielgrzymia ze sceną pokłonu Trzech Króli

Do niedawna podstawowym źródłem wiedzy na temat pielgrzymek średniowiecznych były przekazy pisane. Niewielka ilość zachowanych na ten temat zapisków, ograniczała jednak zakres studiów badaczom. Dopiero rozkwit archeologii europejskich miast średniowiecznych poszerzył znacząco bazę źródłową o materialne relikty pielgrzymek – znaki pielgrzymie, ampułki, dzwonki i manierki.

Strony

Subskrybuj RSS - zabytek miesiąca