muzeum narodowe w gdańsku

Dwa pokolenia niemieckiej ilustracji

W Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, 5 października 2016 r. odbędzie się wernisaż wystawy „Max Slevogt (1861–1932) i Bruno Paetsch (1891–1976). Dwa pokolenia niemieckiej ilustracji". Pokaz 19 rycin impresjonisty M. Slevogta został uzupełniony 7 rysunkami ekspresjonisty B. Paetscha.

Muzeum Narodowe w Gdańsku - ciekawe wykłady dla każdego

Gdańskie Muzeum Narodowe rozpoczęło  cykl niedzielnych spotkań o artystach, zjawiskach artystycznych i historii obiektów muzealnych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z prezentacją multimedialną, pokazem lub oprowadzaniem. Na spotkania, które  odbywają się raz w miesiącu, zapraszają kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG.

Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku

Średniowiecze. Dziesięć wieków w dziejach Europy, które późniejsi historycy określili mianem średnich. Okres wypraw krzyżowych, inkwizycji, katedr, głodu i zarazy, ale także etosu rycerskiego, formowania się państw, rozwoju filozofii, religii chrześcijańskiej i zakonów. Był to czas rozkwitu architektury i sztuki.

Islandzkie, norweskie i polskie miejsca kultu - nowa multimedialna wystawa w Gdańsku

Gdańska Galeria Fotografii zaprasza na multimedialną wystawę „Ostańce Próśb”. Projekt ma przybliżyć widzom efekty trzy letnich prac dokumentacyjnych dotyczących rejestrowania istniejących obiektów kultu religijnego Islandii, Norwegii i Polski zainteresowanie widzów ich architekturą i formą.

Strony

Subskrybuj RSS - muzeum narodowe w gdańsku