Wystawa "45. Koniec wojny w 45 eksponatach" w ECS

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na wystawę czasową "’45. Koniec wojny w 45 eksponatach". Wernisaż odbędzie się 6 maja 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
 
Wystawa pokazuje wydarzenia roku 1945 poprzez 45 specjalnie dobranych eksponatów, pochodzących w większości ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej. Jej celem jest przedstawienie polskiego doświadczenia końca wojny. Mają one ukazywać różne aspekty ówczesnej rzeczywistości, w tym przede wszystkim niejednoznaczność wyzwolenia: koniec niemieckiej okupacji przy jednoczesnym ustanowieniu dominacji radzieckiej. Zostanie również szeroko uwzględniona perspektywa społeczna: migracje ludności, codzienność, pauperyzacja, odradzanie się życia. 
 
Na wystawie znalazło się 45 przedmiotów lub zestawów przedmiotów związanych z końcem II wojny światowej.
- Pochodzą one z ziem polskich albo dotyczą losów Polaków. Niekiedy opowiadają historie konkretnych osób i miejsc, niekiedy są po prostu charakterystyczne dla swoich czasów. Mamy nadzieję, że wystawa stanie się inspirującym bodźcem do refleksji nad złożonością wydarzeń i zjawisk historycznych towarzyszących końcowi wojny w tej części Europy. – mówi prof. Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.