Gdyńskie uroczystości Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej

Szkoła miała swoją siedzibę w Toruniu, później w Bydgoszczy, mimo to uroczystości wręczania dyplomów oraz promocji odbywały się na pokładach okrętów MW w Gdyni.

W miejsce Tymczasowych Kursów Instruktorskich 1 października 1922 roku rozpoczęto tworzenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW) z siedzibą w Toruniu. Jej komendantem został kmdr ppor. Adam Mohuczy. Pierwszy nabór do OSMW przeprowadzono latem 1923 roku, a promocja pierwszych absolwentów odbyła się 29 października 1925 roku. 19 października 1928 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej stała się Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW).

Do 1932 roku w OSMW oraz SPMW korzystano z bezpośredniej pomocy dydaktycznej wykładowców i instruktorów francuskiej marynarki wojennej oraz doświadczeń polskich oficerów studiujących już od 1921 roku we Francji, co w znacznym stopniu wpływało na kształt programów i procesu nauczania. Od połowy lat 30. SPMW miała trzy wydziały: morski, techniczny i administracyjny. Opracowano nowe programy nauczania odpowiadające wymogom niepełnych wyższych studiów zawodowych. Podjęto też starania o uzyskanie statusu wyższej uczelni zawodowej. Rozwój szkoły i narastające trudności lokalowe sprawiły, że 5 września 1938 roku SPMW została przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy.

Na zdjęciach:

Fotografia grupowa promowanych podporuczników z kmdr. Stefanem Frankowskim i kmdr. Mamertem Stankiewiczem na pokładzie ORP Wilia;

Komendant szkoły kmdr Karol Korytowski wręcza prymusowi dyplom;

Kontradmirał Jerzy Świrski wręcza prymusowi podporucznikowi Kazimierzowi Sadowskiemu szablę honorową na pokłądzie ORP "Bałtyk";

Kontradmirał Jerzy Świrski wręcza na ORP "Bałtyk" szable honorowe prymusom;

Kontradmirał Józef Świrski wręcza na pokładzie "ORP Bałtyk" szable prymusom szkoły;

Msza św. na pokładzie okrętu.

 

Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego