Niesamowita wystawa w Zielonej Bramie. Wspaniałe Dwudziestolecie

Wystawa w Zielonej Bramie zajmuje dwa piętra i składają się na nią dzieła malarskie reprezentujące style różnych ugrupowań. Rozpoczynają prace artystów, który zaczynali w Młodej Polsce, a kończyli w dwudziestoleciu międzywojennym, jak m.in. Jacek Malczewski czy Henryk Krzyżanowski, są prace formistów, kolorystów, bogata reprezentacja Ecole de Paris. Wśród 101 prac malarskich są dzieła m.in.: Tamary Łempickiej, Tymona Niesiołowskiego, Olgi Boznańskiej, Zofii Stryjeńskiej, Witkacego czy Mojżesza Kislinga.

Okres między dwiema wojnami światowymi to dla sztuki polskiej czasem wielkiego ożywienia artystycznego, swoistej erupcji nowych stowarzyszeń, bractw, komitetów, a także manifestów, deklaracji i programów twórczych. Ten entuzjazm przekładał się na wyjątkową aktywność artystów połączoną z niespotykaną „wędrówką” po owych związkach i ugrupowaniach. Także dzięki możliwości swobodnego przemieszczania się po Europie polscy malarze z sukcesami uczestniczyli w światowym życiu artystycznym.

Wystawa „Sztuka w dwudziestoleciu międzywojennym. W stronę tradycji” zaprezentuje twórczość artystyczną i rzemieślniczą, która pozostawała poza szeroko rozumianą awangardą i w dużej mierze była kontynuacją młodopolskiej tradycji. Zostaną pokazane prace polskich artystów szukających inspiracji w dawnych stylach, a także tych, którzy nawiązywali do międzynarodowej estetyki tego okresu i świadomie wykreowali własny, oryginalny styl, czerpiąc wzory z naszego dziedzictwa kulturowego i sztuki ludowej.

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila.