Nieznane ulotki ze stanu wojennego

Prezentujemy wybór materiałów ulotnych opozycji i władzy z tego okresu znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, w zespole akt Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku (APG, 2384). Materiały te służyły zarówno celom informacyjnym jak i propagandowym. Wykładane w miejscach publicznych, rozdawane na ulicach, czy przekazywane sobie wzajemnie były ważnym elementem walki pomiędzy władzą a opozycją w PRL w czasie stanu wojennego.    

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila.