Inscenizacja odbicia więźniów PUBP w Muzeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera w Kartuzach

W dniu 3 października w Kartuzach odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Danuty Siedzikówny ps. Inka oraz wszystkich ofiar walki o Wolną Polskę. Jednym z głównych punktów programu była inscenizacja odbicia polskich więźniów z posterunku NKWD.

Tego dnia odbyła się uroczystość upamiętnienia Danuty Siedzikówny "Inki" oraz wszystkich ofiar walki o Wolną Polskę mszą św. w kościele św. Kazimierza w Kartuzach. Następnie odsłonięto obelisk poświęcony Ince – w parku im. Danuty Siedzikówny w Kartuzach przy ul. 3 Maja.

Wieczorem Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach na ten jeden wieczór stało się posterunkiem powojennego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

W godzinach wieczornych odbyła się tu inscenizacja odbicia więźniów z PUBP w wykonaniu Trójmiejskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych oraz Historical Association Big Red One Poland.

Zdj. Mariusz Wasilewski