Działalność i rozbudowa portu w Gdyni (1929-1937)

Reprodukcje pochodzą z jednostek archiwalnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Zbiór fotografii przedstawia proces budowy portu w Gdyni z lat 1926-1937.

Zdjęcia ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku

sygn. APG/OG_93_3_860; APG/OG_93_3_862; APG/OG_93_3_863