morag4.jpg

Morąg, Ratusz, Armaty, Wojna Frnacusko Pruska,  Rynek i ratusz w Morągu,  Bartosz Gondek, Muzeum, Zu Dohna