Powstała Rada Instytutu Strat Wojennych

 
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał 13-osobową Radę Instytutu Strat Wojennych. W skład Rady weszli eksperci – profesorowie odpowiedzialni za powstawanie raportu w sprawie strat wojennych w Polsce, a także reprezentanci wskazani przez prezydenta RP, marszałka Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczącym Rady został poseł Arkadiusz Mularczyk.
Stanowisko dyrektora Instytutu sprawuje obecnie historyk dr hab. Bogdan Musiał. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego został powołany 2 grudnia 2021 roku zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską w zakresie wiedzy o konsekwencjach II wojny światowej.
 
Zadaniem Instytutu jest przede wszystkim inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych zmierzających do kompleksowego ustalenia i opisania skutków II wojny światowej dla Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak również inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia badań nad skutkami II wojny światowej i inicjowanie wydarzeń naukowych pozwalających angażować środowiska naukowe skupione wokół badań nad skutkami II wojny światowej w kraju i za granicą.
 
Takiej instytucji badawczej nie było dotychczas w współczesnej Polsce, a jest niezwykle potrzebna, bo jak widzimy problematyka skutków i konsekwencji II wojny światowej oraz strat wojennych była po prostu przez lata zaniedbana, co jest wielką historyczną niesprawiedliwością, bo przynosi do dziś negatywne konsekwencje – poprzez fakt zapóźnień w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego, a także poprzez utratę wielu milionów obywateli, w tym warstw przywódczych i inteligencji – powiedział przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych Arkadiusz Mularczyk.
 
(PAP)
oprac. KLB
foto/kadr w filmu Warszawa - morze ruin
 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: