Bazylika Mariacka zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał w tym roku gospodarzom 23 obiektów dotacje w wysokości 600 tys. zł. Środki te wydane zostaną m.in. na ekspertyzę stanu więźby dachowej Bazyli Mariackiej w Gdańsku.

Powołana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) w Gdańsku komisja przyznała dotacje w dwóch kategoriach: zabytków ruchomych i nieruchomych. Dofinansowanie na ten pierwszy cel otrzymało 11 obiektów i wyniosło ono w sumie 170 tys. zł. Natomiast w drugiej kategorii przyznano 12 dotacji na łączną sumę 430 tys. zł. 

Rzecznik gdańskiego WUOZ Marcin Tymiński przyznał, że o środki ubiegało się dwa razy więcej podmiotów niż je otrzymało. Wiele wniosków przepadło już na etapie formalnej weryfikacji. Największy problem z przygotowaniem wniosków zgodnych z regulaminem miały wspólnoty mieszkaniowe. Gospodarze świątyń mają większe doświadczenie w staraniach o dotacje i stąd m.in. duża liczba obiektów sakralnych, które otrzymały dofinansowanie. Z puli na nieruchomości 30 tys. zł dotacji otrzymali gospodarze Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Tomasz Korzeniowski pełniący funkcję konserwatora zabytków świątyni, potwierdził, że suma ta w całości pokryje koszty przygotowania projektu zabezpieczenia węzłów w konstrukcji więźby dachowej świątyni. Jest to konieczne w przygotowaniach do przeprowadzenia generalnego remontu 11 dachów bazyliki.

Najwyższą dotację – w wysokości 80 tys. zł - otrzymali na remont nieruchomości właściciele pochodzącej z XIX w. chaty rybackiej w Jantarze. Jedną z wyższych dotacji – w wysokości 40 tys. zł - przyznano Pomorskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei Żelaznych na potrzebę wykonania dokumentacji projektowej do naprawy mostu obrotowego kolei wąskotorowej w Rybinie-Świerznicy. Dotacje WUOZ posłużą także wymianie stolarki okiennej i remontowi murów gotyckiego kościoła p.w. Św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, remontowi dachu gotyckiego kościoła p.w. św. Barbary w Krzyżanowie, konserwacji okien witrażowych gotyckiego kościoła p.w. Św. Jakuba w Gdańsku oraz remontowi ścian ryglowych nawy cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Cyganku-Żelichowie. Ze środków WUOZ wykonane zostaną także: izolacja fundamentów Bramy Straganiarskiej w Gdańsku oraz remont elewacji secesyjnej willi przy ul. Pileckiego w Gdańsku.

Z puli środków na zabytki ruchome dotację otrzymali m.in.: gospodarze archikatedry w Gdańsku–Oliwie, którzy chcą poddać konserwacji pięć wczesnobarokowych obrazów przedstawiających portrety apostołów, kościół w Mątowach Wielkich, który wykona zabiegi konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie przedstawiającej Pietę, a także kościół p.w. św. Jerzego w Tychnowach – na konserwację barokowego ołtarza głównego. 

Tagi: