Muzeum II Wojny Światowej: Program obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej przygotowało na 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej szereg obchodów i eventów upamiętniających wydarzenie, które zmieniło dzieje świata i wstrząsnęło mapą Europy. Obchody portwają od sierpnia do listopada. Znamy program:

23-25 SIERPNIA 2019

Widowisko multimedialne „Poland: First to Fight” 

Nowoczesne i atrakcyjne widowisko multimedialne wykorzystujące innowacyjne technologie, takie jak projekcje mappingowe 3D, diodowe i wielkopłaszczyznowe współgrające ze specjalnie przygotowanym dźwiękiem oraz wielkoformatową animacją „Poland: First to Fight” powstało, by godnie, podniośle i atrakcyjnie upamiętnić polski wkład w zwycięstwo nad nazizmem, a także wyrazić hołd, szacunek i wdzięczność dla bohaterów, którzy oddali życie za niepodległość Polski. Widowisko zostało zaplanowane na placu przed budynkiem Muzeum. Każdego wieczora w dniach 23-25 sierpnia odbędą się 3 pokazy widowiska.

23-24 SIERPNIA 2019

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”

23 sierpnia 2019 r. przypada 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, do którego dołączony został tajny protokół w którym Hitler i Stalin podzielili strefy wpływów III Rzeszy i Związku Sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Waga tego dokumentu dla dyskusji o genezie wybuchu II wojny światowej jest nie do przecenienia. Zawarte w nocy z 23 na 24 sierpnia porozumienie pomiędzy obu dyktatorami zmieniło świat. Poza tym, że uzgodniono w nim dokonanie IV rozbioru Polski, zmówiono się także w sprawie Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Besarabii. Tzw. pakt o nieagresji faktycznie oznaczał finalizowanie agresywnych planów Stalina i Hitlera wobec niepodległych państw, które ustawili w roli przedmiotów podporządkowanych realizacji interesów Niemiec i ZSRS.

W 80. rocznicę podpisania przez Ribbentropa i Mołotowa paktu o agresji wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej, Muzeum II Wojny Światowej organizuje dwudniową międzynarodową konferencję m.in. z udziałem historyków z państw, których dokument ten dotyczył. W zamierzeniu inicjatora ma ona stać się naukową płaszczyzną spotkania i dyskusji o doświadczeniu dalekosiężnych skutków tajnego protokołu dla poszczególnych państw w perspektywie ich doświadczenia kataklizmem II wojny światowej. Ważnym elementem konferencji będzie również osobny panel z udziałem muzealników z kilku państw, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w kreowaniu narracji muzealnej dotyczącej genezy II wojny światowej.

1 WRZEŚNIA 2019

Wernisaż wystawy czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”

Wystawa pomyślana jest jako projekt interdyscyplinarny, oparty na rozmaitych formach, mediach i rozwiązaniach scenograficznych. Składają się one na spójną opowieść o polskim doświadczeniu II wojny światowej, ze szczególnym uwydatnieniem grozy i tragizmu tamtych czasów. Wystawa ma przemyślaną strukturę z precyzyjnie odmierzoną chronologią i dramaturgią, pozwalającą zapoznać się z wieloma kwestiami dotyczącymi okresu wojny. Naszą intencją jest poruszenie emocji osób zwiedzających tak, by w jak najbardziej sugestywny sposób opowiedzieć o okropieństwach  II wojny światowej, poprzez wydarzenia i zjawiska wskazujące na wyjątkowość polskiego doświadczenia. 

Projekt wystawienniczy „Poland: First to Fight”

„Poland: First to Fight” to międzynarodowy projekt realizowany przez Muzeum II Wojny Światowej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W zamierzeniu organizatorów tego przedsięwzięcia od 1 września 2019 roku wystawa będzie prezentowana w kilkudziesięciu polskich placówkach zagranicznych na 6 kontynentach w takich miastach jak Waszyngton, Brasília, Meksyk, Edynburg, Wiedeń, Belgrad, Amman, Dżakarta i Canberra. Wystawa stanowi atrakcyjną opowieść o polskim doświadczeniu II wojny światowej, szczególną wagę przywiązując do ukazania tragizmu wojny i starań polskiego żołnierza o odzyskanie niepodległej ojczyzny. Jej celem jest przybliżenie postaw polskich obywateli wobec przytłaczającej siły agresorów, a następnie okupantów.

Widowisko muzyczne „Tak zaczynała się wojna”

„Tak zaczynała się wojna” – pozornie neutralny tytuł kryje w sobie wszystko to, co zdarzyło się we wrześniu 1939 roku – walkę o przetrwanie, lęk, rozpacz, bezsilny gniew ludzi, którym odebrano prawo do normalnego życia, ale równocześnie heroizm Polaków i bestialstwo okupantów, którzy wcześniej przygotowywali się do eksterminacji ludności polskiej. Widowisko będzie oparte o utwory pokazujące tragedię wojny. Piosenki zaprezentowane podczas koncertu będą przygotowane w oparciu o wiersze polskich współczesnych poetów. Dodatkowo w ramach widowiska zostaną wykorzystane fragmenty historycznych dialogów i autentycznych dokumentów oraz historie pojedynczych ludzi, cywilnych bohaterów. Zaprezentują je najwybitniejsi współcześni artyści – gwiazdy rodzimej sceny muzycznej. Koncert będzie składał się z kilkunastu części, które przedstawią historię polskich miast-symboli, dotkniętych największą tragedią XX wieku. 

Premiera spotu „1939. Pamięć i przesłanie” 

Muzeum II Wojny Światowej realizuje specjalny spot na okoliczność upamiętnienia wybuchu wojny. Ma być przestrogą dla przyszłych pokoleń przed kataklizmem wojennym, ma również podkreślać wagę pamięci o wojnie jako czasie szczególnego wyzwania, którym jest walka o niepodległość swojej ojczyzny. W zamierzeniu twórców w spocie pojawią się nie tylko świadkowie historii, lecz także przedstawiciele powojennego pokolenia, w tym władz państwowych. 

Otwarcie wystawy czasowej w Wartowni nr 4 na Westerplatte 

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku we współpracy z jednostką GROM stacjonującą na półwyspie Westerplatte w Wartowni nr 4 przygotowują ekspozycję, na której zaprezentowane zostaną eksponaty pozyskane podczas badań archeologicznych prowadzonych w tym historycznym miejscu. Wystawa wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi w budynku Elektrowni w obecności przedstawicieli Straży Granicznej oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku mają stanowić kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte. 

7 WRZEŚNIA 2019

Mecz, który się nie odbył – widowisko historyczno-sportowe

Gdyby II wojna światowa nie wybuchła 1 września 1939 r., życie toczyłoby się normalnie. Normalnie też odbywałyby się rozgrywki piłkarskie. Na „mecz, który się nie odbył” – rekonstrukcję hipotetycznego meczu pomiędzy zespołami Gedanii i Lechii Lwów zapraszamy 7 września na stadion przy ul. Traugutta w Gdańsku. „Mecz, który się nie odbył” poprzedzony zostanie rozgrywkami najmłodszych piłkarzy, a całości wydarzenia towarzyszyć będzie atmosfera rodzinnego pikniku. 

17 WRZEŚNIA 2019

Odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

Witold Pilecki to bohater, który uosabia walkę Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę. Aby uhonorować tę wielką postać, MIIWŚ podjęło decyzję o budowie jego pomnika na placu przy swojej siedzibie. Dla gości będzie symbolem godnej naśladowania postawy wobec zła i okrucieństwa, jakim była II wojna światowa. 

21 WRZEŚNIA 2019

Premiera spektaklu „Inny świat”

Spektakl na podstawie książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. „Inny świat” ma być projektem łączącym w zrównoważony sposób tradycję literacko-teatralną z nowoczesnymi środkami ekspresji wizualnej. Za ich pomocą chcemy zaprezentować opowieść o człowieku rzuconym na dno totalitarnego piekła. W projekt zostali zaangażowani najwyższej klasy eksperci od multimedialnych scenografii i wizualnych narracji. Ma to zapewnić adekwatną oprawę przestrzenną. Z kolei za wymiar artystyczno-sceniczny będzie odpowiadać reżyser Artur Hofman. 

28 WRZEŚNIA 2019

Uroczystość wręczenia Nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego

Celem ustanowienia Nagrody jest przypomnienie wybitnej postaci ppłk. Jana Kowalewskiego – matematyka, kryptologa i lingwisty – oraz uhonorowanie osób, które wykorzystując potęgę własnego umysłu, zdobytą wiedzę i umiejętności, działają dla dobra wspólnego w myśl hasła „Rozum przed siłą”. Projekt jest efektem współpracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej. Laureatami każdej edycji będą cztery osoby: dwóch Polaków oraz dwóch obcokrajowców, w podziale na dwie kategorie wiekowe. Nagroda ma charakter finansowy. Laureatowi wręczana jest również statuetka odlana w brązie autorstwa prof. Stanisława Radwańskiego. Wyróżnienie zostało zaplanowane jako cykliczne i ma być przyznawane corocznie. 

Program TVP „Wojna i Pamięć” – emisja w 2019 r. 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku we współpracy z Telewizją Polską przygotowało cykl programów telewizyjnych o roboczym tytule „Wojna i Pamięć”. Koncepcja zakłada piętnastominutowe rozmowy dyrektora MIIWŚ z zaproszonymi gośćmi. Każdy z odcinków przedstawia doświadczenia różnych narodów w okresie II wojny światowej oraz aktualny stan wiedzy na temat przebiegu wojny w Polsce i w krajach, z których pochodzą prelegenci. Gośćmi programu, którego emisja odbędzie się w 2019 r., są historycy, naukowcy, pisarze i inne osoby zawodowo zinteresowanie problematyką tego światowego kataklizmu. Do tej pory zrealizowano nagrania z prof. Ziyabek Kabuldinovem, Luo Cunkangiem, Jackiem Fairweatherem, Aileen Utterdyke, prof. Stephenem Hicksem oraz prof. Tadeuszem Wolszą. 

LISTOPAD 2019

Premiera filmu dokumentalnego „Gdańsk 1939”

Film „Gdańsk 1939” to produkcja dokumentalna o licznych walorach edukacyjnych. Będzie ona w przystępny sposób przedstawiała wydarzenia 1939 r. w Gdańsku. W filmie wykorzystane zostaną zasoby zdjęć, dokumentów i notacji filmowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz materiały pochodzące z innych krajowych i zagranicznych zbiorów. Produkcja poruszy wcześniej pomijane tematy, m.in. taki jak prześladowania gdańskiej ludności żydowskiej. W zaprezentowanym materiale zaakcentowany zostanie również niemiecki terror w stosunku do polskich mieszkańców miasta.

foto/info: Muzeum II Wojny Światowej

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: