Pruszcz Gdański: Fragment Kanału Raduni z przyległościami wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Decyzję o tym, że teren ten, leżący w centrum Pruszcza Gdańskiego należy objąć ochroną, urząd Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjął w zeszłym roku, podczas oględzin reliktów średniowiecznych piwnic odkrytych w czasie prac budowlanych.

Słowo stało się ciałem i do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków trafił niedawno historyczny układ ruralistyczny centrum Miasta Pruszcz Gdański oraz historyczny układ hydrologiczny rzeki Raduni wraz z fragmentem Kanału Raduni.

W zabytkowym obszarze centrum Pruszcza ocalał pierwotny układ ulic i placów, oraz podziały własnościowe.
Ochronie ma podlegać układ owalnicowy dawnej wsi z obszernym placem w centrum, z osią głównego traktu komunikacyjnego oraz jego zachodnim odcinkiem .

Z kolei w przypadku układu hydrologicznego rzeki Raduni ochroną objęto zachowany układ hydrologiczny rzeki Raduni połączony z Kanałem Raduni, na terenie którego położona jest historyczna czynna elektrownia wodna. W zakresie chronionego obszaru znajdowało się założenie folwarczne z młynem wodnym o czternastowiecznej genezie. Na terenie dawnego folwarku odkryto zachowane relikty średniowiecznych piwnic.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków od dawna zwracał uwagę na dużą wartość historyczną nie przekształconego i zarazem bardzo ciekawego urbanistycznie centrum Pruszcza Gdańskiego z płynącym przez jego środek kanałem. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wpisaniem centrum Pruszcza Gdańskiego do ewidencji PWKZ jest znajdujące się tu duże zagęszczenie obiektów wpisanych do pomorskiego rejestru zabytków, lub do ewidencji gminnej.

info/WUOZ Gdańsk

foto/Joanna Sałata, Magdalena Pycka/Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: