Co po Habsburgach? W Krakowie, Polsce, Europie?

Franciszej Józef, konferencja, Kraków, Uniwersytet Papieski, Phronesis, www.polnocna.tv, www.strefahiastorii.pl

Koło Naukowe „Phronesis” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Koło Naukowe Europy Wschodniej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zapraszają do udziału w konferencji naukowej Co po Habsburgach? Ład polityczny i społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej.

Skutkiem I wojny światowej była nie tylko hekatomba milionów mieszkańców i żołnierzy walczących na wszystkich frontach oraz ruina gospodarcza państw zaangażowanych w konflikt, lecz także całkowita likwidacja XIX-wiecznego ładu europejskiego. Pokonane państwa centralne musiały zgodzić się na dyktat podpisywanych w różnych miastach Europy traktatów. Nie do przecenienia dla losów Europy Środkowo-Wschodniej był rozpad Cesarstwa Austro-Węgierskiego na szereg mniejszych krajów i upadek dynastii habsburskiej. Wraz z klęską wojenną runął wielki polityczny projekt cesarza Franciszka Józefa I, a ludność wchodząca w skład wielonarodowej monarchii została zmuszona odnaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej i zmierzyć się z brakiem autorytetu w postaci cieszącej się popularnością i szacunkiem dynastii. Była to jednak wielka szansa dla narodów, które niegdyś utraciły niepodległość, bądź nigdy jej nie posiadały, do budowy i kształtowania swego nowego, już niezależnego bytu państwowego.
W 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego i 99. rocznicę podpisania traktatu w Trianon Koło Naukowe „Phronesis” wraz z Kołem Naukowym Europy Wschodniej mają zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w konferencji naukowej dotyczącej ładu w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej.
W trakcie obrad konferencyjnych podejmiemy dyskusję nad geopolitycznym znaczeniem rozpadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego oraz spróbujemy ustalić, jakie były jego skutki w wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym, etnicznym oraz wyznaniowym. Przyjrzymy się także, czy my – ludzie żyjący w XXI wieku – odczuwamy jakikolwiek wpływ istnienia tego ogromnego projektu politycznego, jakim były Austro-Węgry.

Zakres tematyki konferencyjnej:

• Armia austro-węgierska i jej udział w I wojnie światowej (wybór problematyki)
• Proces rozkładu imperium na przykładzie Austro-Węgier
• Stereotypy funkcjonujące w obrębie i wobec państwa austro-węgierskiego
• Źródła historyczne służące do podjęcia badań nad tematyką poświęconą funkcjonowaniu i rozpadowi monarchii habsburskiej
• Ład geopolityczny w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie Austro-Węgier
• Konflikty narodowościowe i religijne na terytorium Austro-Węgier przed i po ich rozpadzie
• Dziedzictwo monarchii austro-węgierskiej
• Los Habsburgów po upadku Austro-Węgier

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, politologów, miłośników historii mówionej, socjologów, regionalistów, kulturoznawców, antropologów, psychologów oraz wszystkie pozostałe osoby zajmujące się eksploracją zakreślonego pola badawczego.


• Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 31 marca 2019 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcyvp-1tK-hwgUNoya0osxH2C9Fb_yHZI5UOf6q60eyRdxg/viewform

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decyzji odnośnie zakwalifikowania nadesłanych zgłoszeń. Zgłaszający zostaną poinformowaniu o przyjęciu proponowanego tematu drogą elektroniczną.

• Wszelkie zapytania związane z organizacją prosimy wysyłać na adres: knew.upjp2@gmail.com.

• Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 120 zł (materiały konferencyjne, obiad w dniu referatu, publikacja pokonferencyjna). Dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie obowiązuje zniżka 50%.

• W cenę opłaty konferencyjnej nie jest wliczony nocleg – zapewniamy jednak pomoc w jego znalezieniu po wcześniejszym zgłoszeniu.

• Kwestie dotyczące publikacji pokonferencyjnej zostaną sprecyzowane podczas zamknięcia obrad konferencji.

• Wystąpienia można przygotowywać w językach obowiązujących w monarchii austro-węgierskiej.

Data: 20-21 maja 2019 r.
Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII),
ul. Bernardyńska 3


Opiekunowie naukowi:
dr Maciej Zakrzewski
dr Paweł Krokosz
dr Marcin Chorązki
dr Sławomir Cebula

Wraz z organizatorami zaprasza: www.polnocna.tv i www.strefahistorii.pl

(red.) www.polnocna.tv i www.strefahistorii.pl

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: