Stan Bazyliki Mariackiej grozi katastrofą

Dach Bazyliki Mariackiej po sześćdziesięciu latach od remontu znajduje się w bardzo złym stanie. Na jego remont potrzeba 9 milionów złotych.

Dach jednego z najcenniejszych gdańskich zabytków został odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 1947-1955. Od tego czasu zimowe opady i temperatury spowodowały, że na konstrukcję żelbetową przenikły opady deszczowe, powodujące stopniową degradację konstrukcji dachu. Nie pomogły dotychczasowe, coroczne, naprawy tej części konstrukcji. Stopniowego niszczeniu uległy dachówki, których stan obecnie grozi dziś katastrofą i wymaga remontu generalnego.

ks. Zbigniew Zieliński, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku zainicjował zbiórkę datków wśród wiernych. Sam podkreślił, że parafia jest jednak nieliczna, konieczne jest również wsparcie finansowe ze strony turystów, dla których Bazylika jest jednym z głównych punktów zwiedzania Głównego Miasta. 

Dach składa się z 11 elementów pokrytych dziewięcioma tysiącami metrów kwadratowych dachówki. Na remont tak dużej powierzchni potrzebne jest 9 milionów złotych. Referat Ochrony Zabytków Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków udziela dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w latach 2005-2014 udzielone zostały dotacje w wysokości 20 798 951 złotych, w tym 870 000 zł przekazanych Gminie Miasta Gdańskana rzecz kościoła p.w. św. Katarzyny.

Te środki wciąż nie są wystarczające, w związku z tym proboszcz parafii apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętny los jednego z najlepiej rozpoznawalnych wizytówek miasta - o wsparcie finansowe które można przekazać na wskazane konto.

Remont dachu bazyliki Mariackiej, rachunek: 74 1160 2202 0000 0000 5171 0754, Bank Millennium.


 

Tagi: