Narodowe Muzeum Morskie ma od dziś nowego dyrektora

Robert Domżał, Narodowe Muzeum Morskie, Jerzy Litwin, www.polnocna.tv,www.strefahistorii.pl.
Dziś już oficjalnie, obowiązki dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego objął dr Robert Domżał. Nowy dyrektor zastąpił na tym stanowisku bardzo zasłużonego dla muzealnictwa dr. Jerzego Litwina, który odszedł na emeryturę.
Dr Robert Domżał – archeolog i muzealnik - kustosz dyplomowany. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pracuje od 1996 r., od 2007 r. pełni tam funkcję Kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego oraz Pełnomocnika ds. Rozwoju Muzeum Zalewu Wiślanego. Koordynował prace nad utworzeniem Oddziału Muzeum – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Kierował kilkoma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi. Autor oraz współautor licznych publikacji i wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących morskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2018 r. członek Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2007-2014 Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Krajów Bałtyckich, a obecnie członek tejże Grupy; od 2014 r. członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Pomorskiego; w latach 2009-2017 członek zarządu International Congress of Maritime Museums, afiliowanego przy ICOM. Wyróżniony złotą odznaką za „Za opiekę nad zabytkami” (2010 r.), a także odznaką Bliza International, otrzymaną od Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku za duży wkład w budowanie międzynarodowej sieci współpracy między placówkami kulturalnymi, szczególnie muzeami morskimi w obszarze basenu Morza Bałtyckiego (2012 r.).
Dyrektor doktor Robert Domżał zastąpił na tym stanowisku wieloletniego dyrektora NMM, dr inż Jerzego Litwina, który rozpoczął współpracę z Muzeum Morskim w Gdańsku już 1964 roku, opracowując próby rekonstrukcji dawnych statków pomorskich dla potrzeb wystawowych, a pracę w tym Muzeum na stanowisku starszego asystenta rozpoczął w 1972 r. W roku 1988 na krótko rozstał się z Muzeum obejmując stanowisko m.in. dyrektora Wydawnictwa Morskiego. W 1991 r. został wicedyrektorem do spraw merytorycznych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, a w czerwcu 2001 r. dyrektorem Muzeum. Potwierdzeniem jakości osiągnięć dyrektora Litwina była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie w roku 2013 nazwy Centralnego Muzeum Morskiego na Narodowe Muzeum Morskie. Rezultaty wieloletniej działalności są widoczne w gdańskiej siedzibie Muzeum oraz w jego oddziałach w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie. Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie przeszkodziły dyrektorowi Jerzemu Litwinowi w kontynuacji pracy naukowej - wydał 6 książek, oraz opublikował ponad 220 artykułów.
(red.) MKDiN, oprac. www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl, fot. MKDiN

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: