Powiat Gdański 1939 – 1945 już jutro w bibliotece!

To już jutro. W środę, 12 grudnia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim spotkamy się z autorami książki Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” pod redakcją prof. dr hab. Piotra Semkowa.

Publikacja, sfinansowana ze środków Powiatu Gdańskiego, Miasta Pruszcz Gdański, Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański i Gminy Cedry Wielkie, dokumentuje sytuację społeczno-polityczną powiatu gdańskiego przed wojną oraz w okresie jej trwania. Już jej tytuł „Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” wskazuje, że jest to niewątpliwie ważna pozycja w bibliografii naszego regionu.

Głównym powodem tego jest też to, że autorami zamieszczonych w niej artykułów są, obok pracowników trójmiejskich ośrodków naukowych, również lokalni badacze i historycy. Warto również dodać, że znaczna część zamieszczonych są nowym spojrzeniem na problematykę Pruszcza i powiatu gdańskiego.
Książka licząca ponad 200 stron, zrecenzowana została przez dwa bardzo uznane nazwiska, profesorów Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogdana Chrzanowskiego, to pozycja, do której powinien sięgnąć każdy zainteresowany lokalną problematyką dotyczącą okresu tuż przed wybuchem i II wojny światowej. Mimo jej naukowego charakteru, a więc bogatego w przypisy, wyjaśnienia, zawartą bibliografię oraz wyniki kwerend archiwalnych, jest napisana prostym i zrozumiałym językiem, co zapewne przekłada się na szeroki odbiór wśród czytelników.

Publikacja zawiera również wstęp oraz słowa przewodnie inicjatorów jej powstania Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla, jak również Wójtów: Cedrów Wielkich, Janusza Golińskiego, Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak, oraz Trąbek Wielkich Błażeja Konkola. 


Cykl siedmiu artykułów otwiera Marek Kozłow, który ukazuje sytuację społeczno-polityczną Pruszcza i powiatu w burzliwym okresie, jakim było lato 1939 r. Kolejny jego artykuł, zamieszczony w książce, odnosi się do okresu wojennego i sytuacji naszego regionu podczas okupacji niemieckiej.
W tę tematykę wpisał się również dr Artur Jendrzejewski, który przedstawił sytuację polityczno-wojskową na pograniczu polsko-gdańskim oraz pierwsze dni wojny na tym obszarze.
Dr Jan Daniluk, scharakteryzował niemieckie organizacje NSDAP, policję oraz SS w powiecie gdańskim w latach II wojny światowej. Dr Maciej Bakun podjął się próby kolejnego uzupełnienia historii pruszczańskiego lotniska. 
Eksterminacją ludności na terenie miasta i powiatu obszernie zajęły się Elżbieta Grot oraz dr Monika Tomkiewicz. Ostatni artykuł, autorstwa Bartosza Gondka to czas zmian. Dramatyczny koniec niemieckiego i początek polskiego Pruszcza Gdańskiego oraz Powiatu Gdańskiego. 
Na ostatnich stronach opisywanej książki znalazły się noty biograficzne autorów oraz indeks nazwisk. 

Publikacja to porządnie wydana część trudnej historii Pruszcza i powiatu z okresu lat 1939 – 1945. Będąca efektem złożonej kilka lat temu deklaracji samorządowców Powiatu Gdańskiego i wpisująca się w obchody Roku Tożsamości Pruszcza Gdańskiego.

(Red.) fot Powiat Gdański

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: