Majówka z Niepodległą w Krakowie?

Koło Naukowe Phronesis Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Niepodległość. Idee, fakty, perspektywy". Konferencja odbędzie się 21-22 maja 2018 roku. Z tej okazji, w stulecie niepodległości, może warto zaplanować majówkę właśnie w stolicy Małopolski.

Wydawałoby się, że w wyniku zaborów państwo polskie zostało definitywnie wymazane z mapy Europy. Liczne powstania, ruchy spiskowe, kolejne polityczne wizje oraz wybitne jednostki działające na rzecz odrodzenia Polski udowadniały jednak, że w narodzie tli się ogień patriotyzmu. Wychowanie, upowszechnienie oświaty i patriotyczne kształcenie uniwersyteckie stanowiły źródło polskiej niepodległości. Ważnym aspektem była też pamięć historyczna, która konsolidowała wspólnotę, co było niezbędne do przetrwania prześladowań, upokorzeń i bólu. To właśnie dzięki silnej wspólnocie celów możliwa stała się realizacja wyśnionej wizji przywrócenia krajowi utraconej niepodległości.

Szansa na zrzucenie ponadstuletniego jarzma niewoli pojawiła się wraz z wybuchem I wojny światowej. Przeciwko sobie stanęły państwa zaborcze, które dotąd prowadziły solidarną politykę w kwestii polskiej. Różne wizje niepodległej ojczyzny rodziły pytania, po której ze stron toczącego się konfliktu mieli opowiedzieć się Polacy. Na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, a także na emigracji, powstawały liczne polskie ośrodki polityczne. U boku wrogich sobie armii walczących na frontach I wojny światowej biły się również jednostki sformowane z Polaków. Legiony Polskie, Błękitna Armia odegrały istotną rolę w tworzeniu kadr przyszłego Wojska Polskiego. Uwolniony z niemieckiego więzienia w 1918 r. Józef Piłsudski, który skupił w swych rękach pełnię władzy cywilno-wojskowej, wiedział, że walka o niepodległość Polski zakończy się z chwilą wytyczenia jej trwałych i stabilnych granic. Dopiero pokój w Rydze z roku 1921 i oficjalne włączenie Górnego Śląska w kolejnym roku, przyniosły względną stabilizację i zakończył proces formowania się polskich rubieży.

W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, która stwarza doskonałą okazję do upamiętnienia trudnych dziejów naszego narodu. W nawiązaniu do tego pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w dwudniowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe „Phronesis” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jego sekcję historii mówionej. Odbędzie się ona w Krakowie, w Skarbnicy narodowych pamiątek, mieście największych swobód w okresie zaborów, mieście Stańczyków, wielkich uroczystości patriotyczno-religijnych i kuźni przyszłej elity niepodległego państwa.

W pierwszym dniu obrad historycy chcą dyskutować nad politologicznym i ideologicznym ujęciem walki narodowowyzwoleńczej. Drugi dzień zostanie poświęcony na omówienie kwestii związanych z odzyskaniem niepodległości Polski w wymiarze regionalnym i lokalnym w relacjach historii mówionej. Podczas obu części konferencji będziemy rozpatrywać, jak przebiegała droga Polaków do niepodległości i jak sami Polacy o tej niepodległości mówili.

Zakresy tematyczne wystąpień:

Pierwszy dzień:

a) Wiek niewoli;

b) Rola autonomii galicyjskiej;

c) Działalność polityczna Polaków na emigracji w okresie zaborów;

d) Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny;

e) Polacy na frontach Wielkiej Wojny;

f) Ojcowie Polski odrodzonej;

g) Piłsudski i Dmowski. Dwie wizje niepodległej Polski;

h) Utrzymać odzyskaną niepodległość – wybrane kwestie związane z utworzeniem i funkcjonowaniem państwa polskiego do 1939 r.

Drugi dzień:

a) Obraz niepodległości w relacjach świadków;

b) Udział ziemian w walce o niepodległość;

c) Wkład duchowieństwa w walkę o niepodległość;

d) Wpływ wielkiej wojny na społeczności lokalne;

e) Obchody święta niepodległości w II RP;

f) Cmentarze i pomniki nagrobne pozostające po walkach o odzyskanie niepodległości;

g) Listopad 1918 roku w Krakowie;

h) Walka o niepodległość jako fragment biografii;

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w II dniu konferencji jest opis zjawiska na podstawie relacji świadka.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, politologów, miłośników historii mówionej, socjologów, regionalistów, kulturoznawców, antropologów, psychologów oraz wszystkich innych chętnych do eksploracji tego pola badawczego. Każdego roku dbamy o wysoki poziom merytoryczny naszej konferencji, dlatego też i w tym roku zarówno abstrakty, jak i nadesłane po konferencji prace zostaną poddane rzeczowej ocenie przez specjalistów z danej dziedziny. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przygotowanie abstraktu (2000–2500 znaków), a następnie o przesłanie go do 31 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: knphronesis@gmail.com – na ten adres można wysyłać również wszelkie zapytania związane z organizacją.

W abstrakcie należy umieścić następujące dane: Imię, nazwisko, tytuł naukowy lub zawodowy, afiliację, numer telefonu kontaktowego i adres email. Poniżej abstrakt (2000-2500 znaków ze spacjami) i najważniejsza bibliografia, ze szczególnym określeniem źródeł.

Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł (koszt materiałów konferencyjnych, obiadu w dniu referatu, publikacji pokonferencyjnej). Dla studentów Uniwersytetu Papieskiego obowiązuje zniżka 50%.

W cenę nie jest wliczony nocleg – zapewniamy jednak pomoc w jego znalezieniu po wcześniejszym zgłoszeniu.

Patronat Honorowy:

-Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie

-Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie

-Ośrodek Myśli Politycznej

-Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Bernardyńska 3

(Red.) fot.UP JPII

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: