W Słupsku o zabytkach – konferencja

I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków to wspólna inicjatywa słupskiej Delegatury WUOZ w Gdańsku i Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej. To spotkanie konserwatorów, naukowców i praktyków. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Słupska. Zapraszamy w piątek, 29 września do Ratusza Miejskiego w Słupsku. 

Cel konferencji to przedstawienie i przybliżenie zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, konserwacją i renowacją obiektów historycznych oraz zaprezentowanie możliwości technologicznych w renowacji zabytków. Prelegenci konferencji, którymi będą wykładowcy wyższych uczelni z całej Polski oraz osoby związane bezpośrednio z wykonywaniem i nadzorowaniem prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach w  swoich wystąpieniach przybliżą specyfikę prac renowacyjnych przy zabytkach jak i samą charakterystykę i  specyfikę zabytkowych budowli.

Uczestnikami konferencji będzie szerokie grono odbiorców poczynając od pracowników urzędów zajmujących się ochroną zabytków, jednostek samorządowych, właścicieli zabytków, po firmy i instytucje zarządzające zabytkowymi nieruchomościami, zajmujące się praktyczną renowacją zabytków i osoby zaangażowane w opiekę nad zabytkami.

I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków

29 września 2017 r.  – Ratusz Miejski w Słupsku

 Program konferencji

9:00 Powitanie prelegentów, partnerów i uczestników konferencji

I blok

 9:20 – 9:40 mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – „Dziedzictwo kulturowe regionu słupskiego”

9:40 – 10:00  mgr Paweł Krzemień – „Rewitalizacja Bulwarów rzeki Słupi – prace przy zabytkach i wśród zabytków”

10:00 – 10:50 dr inż. Maciej Żelbromski – „Problematyka prac konserwatorskich ceglanych murów średniowiecznych”

10:50 – 11:20 mgr Dorota Kowalik-Kociszewska – „System nauczania – przygotowanie do zawodu w konserwacji zabytków”

11:20 – 12:00  Przerwa kawowa

II blok

12:00 – 12:40 mgr Maria Rudy – „Konserwacja zabytków regionu”

12:40 – 13:10 inż. Andrzej Jurecki – „Technologie w renowacji zabytków – sztukaterie”

13:10 – 13:40 mgr inż. arch. Jacek S. Dejryng – „Architektura obiektów desakralizowanych”

14:00 – zbiórka przed Ratuszem

Dla zainteresowanych po zakończeniu wykładów prezentacja prac w kościele NSJ i kościele Mariackim w Słupsku wykonywanych w ramach Projektu Unijnego „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” – spacer po Słupsku

W czasie konferencji w zapoznać się będzie można z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w pracach przy zabytkach na stoiskach reklamowych partnerów konferencji.

Patronat: Prezydent Miasta Słupska

Organizatorzy: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku

Partnerzy konferencji: KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o., REMMERS Polska Sp. z o.o.

Prelegenci: mgr inż. architekt Jacek S. Dejryng (badacz historycznej architektury, wykładowca)

inż. Andrzej Jurecki (technolog)

mgr Dorota Kowalik-Kociszewska (dyplomowany konserwator dzieł sztuki, członek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki)

mgr Paweł Krzemień (pracownik UM Słupsk)

mgr inż. architekt Krystyna Mazurkiewicz-Palacz (kierownik słupskiej delegatury WUOZ w Gdańsku)

mgr Maria Rudy (dyplomowany konserwator dzieł sztuki, rzeczoznawca MKiDN w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz ceramiki artystycznej i użytkowej, wykładowca UMK Toruń)

dr inż. Maciej Żelbromski (Dziekan Wydziału Rzemiosł Artystycznych Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu)

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: