Nowi wicedyrektorzy Muzeum II Wojny Światowej

Dr Tomasz Gliniecki i mgr inż. Przemysław Kowalczuk zostali nominowani na p.o. wicedyrektorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dr Tomasz Gliniecki, jako drugi zastępca dyrektora będzie odpowiadał za Dział Zbiorów, Dział Edukacyjny i Dział Konserwacji. Dr Tomasz Gliniecki (ur. 1967), historyk, pedagog, dziennikarz. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

Zajmował się dziennikarstwem i mediami regionalnymi, m. in. koordynował działania redakcji „Dziennika Bałtyckiego” w woj. elbląskim, zarządzał redakcjami „Dziennika Elbląskiego” i bezpłatnego tygodnika „Nasz Elbląg”, a także był redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”.  

Posiada umiejętności i praktykę zarządzania strategicznego, odbył kompleksowe szkolenia Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego. 

W latach 2010-2015 kierował sferą edukacji i promocji w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.Stworzył autorski pakiet zajęć muzealnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych pt. „Elbląg XX wieku”, który prezentowano wśród najbardziej innowacyjnych działań edukacyjnych w polskich muzeach. 

Uczestniczył w wielu działaniach naukowych i popularyzatorskich m.in. w projekcie „Żuławy w 1945 roku”. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych, prawie sto recenzji książek historycznych, niebawem ukaże się jego kolejna pozycja książkowa nt. wojny. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Był delegatem na I Kongres Muzealników Polskich. Uczestniczył w pracach nad strategiami rozwojowymi samorządów w dziedzinach kultury i turystyki, projektami tworzenia szlaków kulturowych oraz monetyzacji turystyki historycznej w regionie południowego Bałtyku. 

Mgr inż. Przemysław Kowalczuk, jako trzeci zastępca dyrektora będzie odpowiadał za Dział Techniczno-Inwestycyjny, Dział Administracyjny, Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych oraz BHP z Administratracją Bezpieczeństwa Informacji. Mgr inż. Przemysław Kowalczuk jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

Doświadczenie zawodowe zdobył w trackie uczestniczenia w wielu inwestycjach budowanych w różnych obszarach m.in. budownictwie kubaturowym, przemysłowym, hydrotechnicznym. W trakcie kariery zawodowej pełnił funkcje Kierownika Projektu, Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów, posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: