Zanieśli paczki ostatnim bohaterom II Wojny Światowej

W pierwszych dniach kwietnia  w wielu polskich miastach miał miejsce finał wielkanocnej akcji charytatywnej pod nazwą „Paczka dla Bohatera”, podczas której wolontariusze odwiedzili weteranów i kombatantów walczących o wolność, suwerenność i niepodległość Polski w formacjach Wojska Polskiego, u boku zachodnich sojuszników w koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu, a także byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz osoby represjonowane przez PRL. W akcji wzięli udział także entuzjaści historii z Trójmiasta

„Paczka dla Bohatera” odbyła się po raz pierwszy w 2010 roku, a jej inicjatorem i głównym organizatorem jest Pan Tomasz Sawicki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 12 Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina. Z roku na rok inicjatywa spotyka się z coraz to większym odzewem społecznym, zarówno w kraju, jak i za granicą, obejmując swym zasięgiem kolejne miejscowości. Zaangażowanie w akcję zarówno dzieci, jak i młodzieży pozwala na budowę swoistych więzi międzypokoleniowych, a także rozwijanie ich poczucia tożsamości narodowej i ducha patriotyzmu. W tym miejscu warto przytoczyć słowa jednego z kombatantów, który na wieść o organizowanej dla nich zeszłorocznej wielkanocnej „Paczki dla Bohatera” powiedział: „Warto było czekać, warto było czekać na taką młodzież…”.

Również Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych z Borkowa wsparło tegoroczną wielkanocną „Paczkę dla Bohatera”, odwiedzając i przekazując dary świąteczne weteranom i kombatantom zamieszkałym w Trójmieście i na Kaszubach. Przedstawiciele muzeum spotkali się z por. Jadwigą Popławską ps. „Pękałówna”, sanitariuszką 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” IV Zgrupowania Armii Krajowej „Gurt”; kpt. Wacławem Butowskim, radiooperatorem w czołgu 24 Pułku Ułanów 10 Brygady Kawalerii Pancernej; por. Henrykiem Bajduszewskim, mechanikiem czołówki naprawczej w Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych i obecnie Prezesem Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; por. Czesławem Chmarą, żołnierzem 25 Pomorskiego Batalionu Piechoty 8 Brygady Piechoty; por. Stefanem Seroką, żołnierzem 18 Lwowskiego Batalionu Strzelców 6 Lwowskiej Brygady Piechoty oraz mjr Edmundem Popielińskim, żołnierzem podziemia antykomunistycznego i obecnie Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Pamiętajmy, iż dla naszych Bohaterów bardzo ważna jest świadomość, że o Nich się pamięta.


 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: