Gdynia z czasów II wojny w pozyskanych archiwaliach

Urząd Miasta w Gdyni dokonał niecodziennego zakupu. Za kwotę 44 euro doszło do transakcji z Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften w Kilonii i Miasto Gdynia zostało właścicielem 133 numerów (ok. 350 stron) urzędowego publikatora nadburmistrza okupowanej w latach 1939-1945 Gdyni - „Amtsblatt".

Zakup skanów (i nośnika z wersją cyfrową), bo w takiej postaci zostały one udostępnione do sprzedaży, jest częścią większego projektu edukacyjnego, prowadzonego przez wydział współpracy i analiz samorządowych UM Gdynia. Chodzi o projekt: Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej.

Projekt pozwala konsekwentnie kompletować wiedzę o tragicznych skutkach II wojny światowej dla Miasta - a przede wszystkim jego mieszkańców: masowo wysiedlanych, mordowanych, osadzanych w obozach pracy przymusowej, gettach, obozach koncentracyjnych. Dzięki projektowi stale uzupełniane są listy ofiar: ludności cywilnej - w tym rozstrzelanych w lasach piaśnickich - i żołnierzy - w tym rozstrzelanych w lasach katyńskich. Informacje te zawarte są w kilkudziesięciu opracowaniach tematycznych. Najnowsze opracowanie to „Alarm dla Gotenhafen" - opis wszystkich nalotów bombowych na nasze miasto oraz „Martyrologia duchowieństwa Gdyni" - wyjaśnia Ryszard Toczek, naczelnik wydziału. Dodaje również, że teraz, kiedy mamy do dyspozycji aż 133 numery niemieckiego publikatora urzędowego, można rozpocząć bardziej szczegółowe badania nad codziennym życiem okupowanej Gdyni, którą Niemcy ochrzcili jako „Gotenhafen". To już zadanie dla historyków i socjologów, którzy dostęp do tego zasobu uzyskają poprzez stronę internetową: www.2wojna.gdynia.pl. Wszystkie skany, a w niedługim czasie też ich tłumaczenia, znajdą się właśnie w tej witrynie.

Amtsblatt wychodził nieregularnie, zgodnie z potrzebami ówczesnych niemieckich władz. Był to typowo urzędniczy biuletyn, zawierający zarządzenia okupacyjne, głównie policyjne, informacje o publicznych wydarzeniach czy zmianach kadrowych w instytucjach i przedsiębiorstwach miejskich, nekrologi osób zabitych podczas bombardowań czy urzędników, wcielonych do wojska i zabitych.

Amtsblatt jest cennym źródłem do odtworzenia życia miasta - garnizonu, a więc całkowicie innego od bogatej, radosnej i otwartej na świat Gdyni.

Urząd bardzo liczy, że takie instytucje badawcze jak: Muzeum Miasta Gdyni, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Gdański (Wydział Historyczny) czy Archiwum Państwowe - a także wolontariusze, współpracujące dotychczas przy realizacji naszego projektu, pomogą w przygotowaniu szerszych kwerend.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: