Westerplatte - znajdź klucz do historii - gra terenowa

Zapraszamy uczniów klas III szkół podstawowych wraz z nauczycielami do udziału w grze edukacyjnej „Westerplatte – znajdź klucz do historii” przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej. Uczniowie wykonując poszczególne zadania gry, poznają dzieje półwyspu oraz Wojskowej Składnicy Tranzytowej.
 
Celem gry edukacyjnej jest przybliżenie historii Westerplatte i zapoznanie z obiektami znajdującymi się na półwyspie. Uczniowie otrzymują zadania, które przygotowane są w taki sposób, aby poprzez rozwiązywanie historycznych zagadek efektywnie połączyć zdobywanie wiedzy i zabawę, ucząc jednocześnie pracy w zespole. Udział w grze edukacyjnej biorą również rekonstruktorzy, którzy pomagają uczniom wykonywać zadania oraz opowiadają o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierzy w okresie II wojny światowej. Dodatkową atrakcją są również przejazdy drezynami historyczną trasą kolejową na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.
 
Gra skierowana jest do uczniów klas III szkół podstawowych. Przymujemy już zapisy do udziału w edycji  jesień 2016 r. (wrzesień). Zapraszamy szkoły do zgłaszania grup maksymalnie 48 osobowych (uczniowie z opiekunami).
Podczas gry uczniowie dzielą się na 4 zespoły, które poruszając się po półwyspie rozwiązują kolejne zadania. Warunkiem koniecznym udziału jest zapewnienie każdemu zespołowi opieki nauczyciela lub innego pełnoletniego opiekuna. Grę wygrywa zespół, który najszybciej wykona wszystkie zadania.
Udział jest bezpłatny.
 
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji na temat projektu udziela: Bartosz Odorowicz, <b.odorowicz@muzeum1939.pl>; tel. 58 323-75-41

Tagi: