Duch dawnej Hanzy ożyje w Gdańsku dzięki "Flanders Week"

Rozpoczyna się Tydzień Flamandzki - seria wydarzeń kulturalnych i spotkań naukowych związanych ze wspólnym dziedzictwem historycznym i kulturalnym miast: Gdańska, Gandawy i Mechelen.

Gdańsk, podobnie jak Gandawa i Mechelen wiele zawdzięczają okresowi Hanzy. Jak twierdzą organizatorzy tygodnia flamandzkiego - dla Gdańska, jako części Związku Hanzeatyckiego w Europie Północnej etap ten stanowił impuls do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwoju bogatego dziedzictwa kulturowego. Artyści, malarze, filozofowie, a także budowniczy, jak na przykład rodzina Van den Blocke z Mechelen, osiedlali się w Gdańsku, przyczyniając się do rozkwitu artystycznego miasta.

Obecnie Flandria, w ścisłej współpracy z Gandawą oraz Mechelen, pragnie kontynuować tę historyczną tradycję poprzez zacieśnienie kontaktów z Gdańskiem. Organizatorzy Tygodnia Flamandzkiego pragną wspierać wymianę kulturalną i gospodarczą. Efektem jest "Flanders Week" odbywający się w Gdańsku w dniach 14-21 marca, na który składa się bogaty i zróżnicowany program spotkań kulturalnych i naukowych. Znalazły się w nim występy zespołów różnych gatunków muzycznych - od folku po impresje jazzowe, ale i również wystawy prac i fotografii. Jednym z głównych elementów będzie seminarium naukowe "Statki i ładunek", które odbędzie się 16 marca w Ośrodku Kultury Morskiej. Organizatorzy liczą, że to wydarzenie stanowić będzie podstawę przyszłej długoterminowej współpracy pomiędzy tymi regionami.

Oficjalna strona "Flanders Week"

Tagi: