Skarszewy - tysiące przedmiotów pozyskane przez Archeologów

 

Kilka tysięcy ciekawych zabytków. Wśród nich monety, fragmenty naczyń ceramicznych i kafli pozyskali warszawscy archeolodzy, którzy kończą badania w rejonie  Baszty Wysokiej, w ciągu średniowiecznych murów w Skarszewach

 

Dobiegają końca prace badawcze na posesji położonej w bezpośredniej bliskości południowego odcinka murów miejskich w Skarszewach w rejonie Baszty Wysokiej. Prace prowadzili archeolodzy z Instytutu Archeologii UW, a brali w nich udział studenci odbywający praktyki. Badania archeologiczne miały na celu ustalenie sposobu zagospodarowania terenu w rejonie murów oraz rozpoznanie reliktów zabudowań w pobliżu baszty w tym uzyskanie danych odnośnie sposobu fundamentowania i czasu powstania umocnień. W toku prac terenowych wytyczono trzy wykopy, których głębokość dochodziła do około 2,5 m. Rozpoznano w nich nawarstwienia datowane od XIV do XX wieku. W najniższym poziomie terenu uchwycono granicę warstw torfowych tworzących dawne jezioro, a obecnie podmokłą łąkę za murami miejskimi. Archeolodzy odnaleźli też pozostałości nowożytnego browaru miejskiego. Zabudowanie to mogło być użytkowane nawet do początku XIX wieku. Taką funkcję obszaru poświadczają relikty piecowisk, które można wiązać z produkcją słodowniczą. Z czasami nowożytnymi wiąże się najcenniejszy zabytek ruchomy pozyskany podczas prac czyli 1 ort Zygmunta III Wazy z 1623 r. Jest to duża moneta srebrna o średnicy 2,9 cm, która była jednym z wyższych nominałów w systemie menniczym Rzeczpospolitej w początku XVII wieku – jako większy nominał jest to znalezisko stosunkowo rzadko znajdowane w toku badań archeologicznych. 

 

 

Ostatni okres zagospodarowania posesji wyznacza niwelacja terenu. W XIX wieku jest ona zamieszkana przez zduna o czym świadczą bardzo liczne znaleziska potłuczonych naczyń ceramicznych oraz kafli piecowych. W rejonie baszty wzniesiono wówczas niewielkie zabudowanie gospodarcze Po zakończeniu produkcji garncarskiej w XX wieku teren ten podwyższono i użytkowano do czasów obecnych jako ogród. W trakcie badań pozyskano łącznie . Poza nimi warto wspomnieć o takich znaleziskach jak ciężarki do sieci, kamienne kule do broni palnej i fragmenty fajek.  

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: