Trwa remont Zamku w Malborku. Dofinansowanie 26 mln zł

Na zamku w Malborku trwa remont, dotowany z funduszy norweskich. W środę pracom przyglądał się Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zamkowy kościół został odbudowany po II wojnie światowej, ale ze względów oszczędności, postanowiono go pozostawić w stanie surowym. Teraz odzyskuje swój dawny blask. 

Dzięki funduszom norweskim

Dotacja dla zamku została przyznana w ubiegłym roku. Kwotę, w wysokości prawie 26 mln zł, przyznał minister kultury ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Pieniądze te pozwolą dokończyć konserwację kościoła zamkowego, która trwa od 40 lat. Odtworzona zostanie także ośmiometrowa rzeźba Madonny. Był to niegdyś największy symbol Marienburga - miasta Maryji. W założeniu kościół nie ma pełnic tylko funkcji sakralnych, ale po adaptacji organizowane będą tu widowiska, wystepy teatrów czy koncerty.

Także kaplica i baszta

Trwające prace konserwatorów obejmą także kaplicę św. Anny oraz Basztę Kleszą wraz z Domkiem Dzwonnika. Ponadto przeprowadzone zostaną badania konserwatorskie, architektoniczne oraz dendrochronologiczne.

/fot. B.L. Okońscy.

Tagi: