Dwaj chętni na Wyspę Spichrzów

Dwa konsorcja są zainteresowane zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Spichrzów.

W piątek 27 lutego o godz. 12.30 w gdańskim magistracie odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego.

Oferty zostały złożone przez: Konsorcjum firm Multibud W. Ciurzyński S.A., Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o., Immobel Poland SPV 11 H Sp. z o.o. Konsorcjum firm ACTIVIA Sp. z o.o., EURO STYL Sp. z o.o., Sp. komandytowa, KD Kozikowski Design Pracownia Architektoniczna Marcin Kozikowski, Nowak Nieruchomości Sp. z o.o., POLEKO Sp. z o.o., TPS Sp. z o.o.

Inwestor bedzie miał cały szereg zadań do realizacji. W złożonych ofertach zawarto harmonogram realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z którym kompleksowe zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów będzie zrealizowane:

Zgodnie z ofertą nr 1 - 103 miesiące Zgodnie z ofertą nr 2 - 143 miesiące Oferenci w ramach przedsięwzięcia zrealizują cele publiczne projektu w postaci: 1. Zewnętrzny układ komunikacyjny, w którego skład wchodzi wykonanie i zagospodarowanie: a) Ulicy Chmielnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Pożarniczą b) Ulicy Motławskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Pożarniczą c) Ulicy Pożarniczej d) Części ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX 2. Przebudowa Długiego Pobrzeża 3. Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego 4. Budowa mariny na południe od Mostu Stągiewinego 5. Przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną 6. Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem. Oferty będą teraz sprawdzane przez komisję pod względem formalnym, a następnie oceniane zgodnie z kryteriami: 1. Ocena koncepcji urbanistyczno-architektonicznej - waga kryterium 35% 2. Podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy partnerem prywatnym a podmiotem publicznym - waga kryterium 10% 3. Wielkość partycypacji Podmiotu Publicznego w kosztach budowy Obiektów Celu Publicznego - waga kryterium 25% 4. Termin realizacji przedsięwzięcia, rozumianego jako uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ostatniego obiektu wchodzącego w skład przedsięwzięcia - waga kryterium 10% 5. Wysokość płatności gotówkowej partnera prywatnego na rzecz podmiotu publicznego bez podatku od towaru i usług - waga kryterium 20%

Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest do dnia 16 marca 2015, a podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym do dnia 31 marca 2015.

Tagi: