Muzeum Archeologiczne zaprasza do świata łowców i rybaków z epoki kamienia

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku otwiera nową wystawę czasową: „Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką”.

W Rzucewie już w 1894 roku odkryte zostały ślady osady z późnej epoki kamienia. Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadził Muzeum Prowincjonalne w Gdańsku, następnie W latach 1927–1929 profesorowie Józef Kostrzewski i Konrad Jażdżewski. Wynikiem badań był zbiór informacji dotyczących kultury rzucewskiej, w tym: naczynia gliniane, narzędzia krzemienne i kamienne, opis zabudowy osad i sposóbu zdobywania pożywienia. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w 1984 roku wznowiło prace terenowe na osadzie, które prowadzono do 2013 roku. Przeprowadzone badania archeologiczne w Rzucewie pozwoliły na poznanie relacji między środowiskiem a człowiekien w epoce kamienia. 

Społeczność kultury rzucewskiej prowadziła tryb życia typowy dla plemion rybacko-łowieckich żyjących nad Zatoką Gdańską i Pucką oraz Zalewem Wiślanym i Kurońskim. Wystawa ma na celu pokazanie różnych aspektów życia dawnych łowców: od naczyń glinianych, broni wykonanej z krzemienia i kamienia, obróbki bursztynu po sposoby zdobywania pożywienia. Uzupełnieniem ekspozycji są rekonstrukcje narzędzi krzemiennych i stroju dawnego łowcy. Celem wystawy jest też pokazanie w jaki sposób neolityczny łowca korzystał z otaczającego go środowiska przyrodniczego. Przygotowane plansze przybliżają Park Kulturowy, który powstał na terenie dawnej osady, gdzie w miejscu dawnych domów i pracowni powstały ich rekonstrukcje.

Otwarcie wystawy: 5 marca, godz. 13:00

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26

Wystawa czasowa: 5 marca 2015 – 30 czerwca 2015

Wstęp na wystawę w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania Muzeum

Tagi: