Zostań licencjonowanym przewodnikiem ECS

Europejskie Centrum Solidarności ogłosiło nabór kandydatów na kurs certyfikowanych przewodników ECS 2015

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z najnowszej historii Gdańska. ECS zapewnia program wykładów i warsztatów na terenie swojej placówki oraz w przestrzeni postoczniowej. W czasie spotkań prezentowane będą: aktualne ustalenia z zakresu współczesnej historii Polski i Europy, nieznane archiwalia i pamiątki oraz najnowsze rozwiązania sztuki wystawienniczej. 

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada minimum wykształcenie średnie oraz złożyła stosowne dokumenty: Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie ECS), świadectwo potwierdzające zdobyte wykształcenie. Dokumenty należy przesyłać do 2 marca 2015 roku, do 6 marca 2015 roku niezbędna jest również opłata rekrutacyjna w wysokości 250 zł. W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 3–5 marca 2015 roku. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej podany do wiadomości kandydata jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Rozmowa kwalifikacyjna nie obejmuje przewodników licencjonowanych ze względu na zdobyte kompetencje potwierdzone zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami prawa.

Szczegółowe informacje: www.ecs.gda.pl

Tagi: