Kontrola konserwatora na dachu Bazyliki Mariackiej

Konserwator, wraz z naukowcami z Politechniki Gdańskiej wykonali ekspertyzy dotyczące dachu gdańskiego kościoła mariackiego.

W piątek Wojewódzki Konserwator Zabytwków Dariusz Chmielewski przeprowadził kontrolę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jej przedmiotem był stan zachowania dachu kościoła. W kontroli wziął również udział ekspert w zakresie badań nieinwazyjnych konstrukcji stalowych z Politechniki Gdańskiej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- Dotychczasowa ocena stanu konstrukcji więźby dachowej opierała się głównie na badaniach przeprowadzanych przez studentów Politechniki Gdańskiej w ramach prac dyplomowych. Więźba dachowa jest także wciąż badana przez naukowców z PG, nie istnieje jednak żadna ekspertyza, która jednoznacznie oceniała stan konstrukcji oraz zakres niezbędnych robót jakich wymaga. - A bez takiej ekspertyzy nie możemy wyciągnąć jednoznacznych wniosków - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. - Stan poszczególnych elementów więźby dachowej nie jest najlepszy, z pewnością wymagają one podjęcia prac, nie możemy jednak mówić, że sytuacja już w tej chwili grozi katastrofą budowlaną. Dlatego w dachu Bazyliki w ciągu 14 dni mają zostać wytypowane newralgiczne punkty wymagające podjęcia ratowniczych prac zabezpieczających, a następnie ma zostać wykonana ekspertyza oraz projekt określający technologię i metodę postępowania w stosunku do określonych miejsc. W ciągu miesiąca od daty kontroli musi powstać także wstępny kosztorys prac oparty o ekspertyzy.

Po ekspertyzie konserwator wyda też nakaz wykonania niezbędnych robót.

Tagi: