Dzieje Jegłownika i okolic - Spotkanie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na spotkanie i wędrówkę po meandrach historii Jegłownika, którego dzieje niegdyś tak ściśle były powiązane z historią Elbląga.

Gościem honorowym będzie ks. dr Andrzej Kilanowski - inicjator i współautor zbiorowego opracowania „Dzieje Jegłownika i okolic”. Pretekstem do powstania opracowania były obchody 50. rocznicy powołania parafii rzymsko-katolickiej w Jegłowniku (wcześniej, w l. 1641-1945 parafia ewangelicka). Ks. dr Andrzej Kilanowski pełnił wówczas funkcję proboszcza jegłownickiej parafii. Z okazji jubileuszu w 2012 roku odbyła się w Jegłowniku konferencja naukowa. Od razu powstała myśl o opublikowaniu treści wystąpień. Te, już podczas opracowywania zostały wzbogacone o nowe źródła, dotychczas nieznane, pochodzące z archiwum berlińskiego: „Kronika budowy kościoła z 1804 roku”, inwentaryzacja parafii z 1894 roku i kroniki stowarzyszeń oświatowych. W trakcie powstawania dzieła doszły nie tylko nowe źródła, ale także nowe tematy. Z prostej - wydawało się - inicjatywy ks. Andrzeja udokumentowania i poznania dziejów miejsca, w którym się żyje i pracuje, urodziła się publikacja, która nie tylko ukazuje dzieje wsi i jej ośrodka duchowego, jakim był kościół, ale dokument opisujący ten niezwykły skrawek bogatej historii Żuław. Szczególnie cennym dla współczesnych mieszkańców mogą być świadectwa dotyczące powojennej historii Jegłownika.

Autorami artykułów są: Monika Maksymiuk, prof. Wiesław Długokęcki, Kazimierz Cebulak, ks. prof. Wojciech Zawadzki, Danuta Thiel-Melerska, Jerzy Domino, Wiesława Rynkiewicz-Domino, ks. dr Mieczysław Józefczyk i ks. dr Andrzej Kilanowski. 

Na zdjęciu plan szańca w Jegłowniku-Nogacie - G. Assamann " Die Schwedenschantze bei Neuhof" - który znajdziecie też w książce "Dzieje Jegłownika i okolic" pod redakcją ks. A. Kilanowskiego i ks. W Zawadzkiego (stamtąd cytat). W 1629 roku Szwedzi siłami mieszczan elbląskich przystąpili do modernizacji umocnień. W Nowym Dworze - Jegłowniku stworzono symetryczny regularny układ czworoboku, zbliżony do kwadratu z ostrokątnymi bastionami w narożnikach, otoczony fosą oraz przedstokim z krytą drogą. Reduta była jednym z bardziej reprezentatywnych przykładów architektury obronnej w systemie nowoholenderskim na terenie Żuław poza ścisłymi fortyfikacjami miejskimi.

Dzieje Jegłownika i okolic

24 listopada, godz. 17.30

Bulwar Zygmunta Augusta 11 (budynek Gimnazjum).

Chcesz być na bierząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila.

Tagi: