Tęsknota za Polską. Dyskusja poświęcona literaturze emigracyjnej

Muzeum Emigracji w Gdynia zaprasza na spotkanie pt. "Tęsknota za Polską. Dyskusja". Gośćmi będą Barbara Toruńczyk oraz Andrzej Franaszek, spotkanie poprowadzi Tadeusz Dąbrowski.

Jak emigracja wpłynęła na pokolenia pisarzy? Co zawdzięczamy tym największym - Czesławowi Miłoszowi i Witoldowi Gombrowiczowi? W dyskusji udział wezmą Barbara Toruńczyk - redaktor naczelna "Zeszytów Literackich" oraz literaturoznawca, Andrzej Franaszek, autor głośnej biografii Czesława Miłosza. Poprowadzi ją poeta, Tadeusz Dąbrowski.

Muzeum Emigracji zachęca do udziału w dyskusji poświęconej literaturze emigracyjnej i jej wpływowi na polską kulturę – zwłaszcza za sprawą dwóch gigantów – Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Podczas spotkania podjęta zostanie próba odpowiedzi między innymi na pytania, w jaki sposób rzeczywistość polityczna i społeczna, która skłoniła pisarzy do opuszczenia kraju, wpłynęła na ich postrzeganie i opisanie zjawiska emigracji, jak dużą rolę odgrywała niemożność powrotu połączona z tęsknotą za rodzinnym krajem oraz na ile te doświadczenia są uniwersalne i tożsame z doświadczeniami innych pokoleń emigrantów.

Andrzej Franaszek – literaturoznawca, krytyk literacki, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk. Jest adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”, sekretarzem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta.

Barbara Toruńczyk – literaturoznawczyni, założycielka i redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”. Na jej dorobek edytorski składają się m.in. pisma Brodskiego, Czapskiego, Herberta, Jeleńskiego, Miłosza, Stempowskiego, Wata. Od 1964 działała na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W 1968 roku aresztowana i skazana na dwa lata więzienia za aktywność opozycyjną.

Tęsknota za Polską. Dyskusja

20 listopada, godz. 18:00

Muzeum Emigracji w Gdyni

ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

 

Tagi: