Będzie nowy szlak turystyczny...śladami gdańskich wodociągów

Gdańsk udostępni miejsca związane z wodociągami historycznymi. To jedyny tego typu szlak turystyczny w Polsce.

Gdańskie wodociągi, które powstały w drugiej połowie XIX wieku, były inwestycjami absolutnie pionierskimi – nowatorskimi w skali całej Europy. Co ciekawe, część obiektów zachowała się do tej pory. 

Otwarte dla publiki trzy obiekty

Przygotowano projekt „Gdański Szlak Wodociągowy” prowadzony przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Celem projektu jest otwarcie ścieżki turystycznej, która umożliwi bliższe poznanie zachowanych obiektów oraz ich historii. Przyczynią się do tego na przykład ekspozycje tematyczne i atrakcje w zabytkowych (odpowiednio konserwowanych dla zachowania jak najlepszego stanu przez lata) obiektach wodociągowych, które będą w przyszłości udostępniane grupom zorganizowanym. 

W pierwszej kolejności w zakres projektu wejdą 3 obiekty: zbiornik wody Stary Sobieski, zbiornik wody Stara Orunia oraz przepompownia ścieków Jelitkowo. Ponadto w ramach projektu udostępniony będzie taras widokowy na nowej wieży ciśnień w Sobieszewie. Znajdzie się tam również ekspozycja, pozwalająca poznać historię i osobliwości przyrodnicze tego ciekawego rejonu Gdańska.

Zniszczyła wojna

- Reorganizacje gdańskich wodociągów po II Wojnie Światowej spowodowały ogromne spustoszenie w zasobach archiwalnych i rozproszenie ich pozostałości. Dlatego zespół pracujący przy projekcie sukcesywnie gromadzi eksponaty, spośród których najciekawsze to elementy dawnej gdańskiej infrastruktury - rurociągi drewniane, studnie, latryny, datowane na XVII wiek oraz liczne elementy z epoki "przemysłowej", poczynając od przełomu XIX i XX wieku. Udało się zgromadzić bardzo dużą ilość historycznej dokumentacji, która jest na bieżąco katalogowana i digitalizowana. Aktualne zasoby to ponad 800 archiwalnych planów i rysunków zdigitalizowanych w wysokiej rozdzielczości oraz ponad 2000 reprodukcji innych dokumentów - mówi Anna Nawała z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. 

Tagi: