Literatura bez granic - Spotkania i warsztaty w Muzeum Emigracji

Muzeum Emigracji zaprasza na projekt poświęcony współczesnej polskiej literaturze powstałej poza Polską. „Literatura bez granic" to cykl spotkań z autorkami i autorami należącymi do najciekawszych głosów rodzimej prozy. 

Podczas cyklu „Literatura bez granic" będzie można spotkać m.in. Manuelę Gretkowską (3 października), Grażynę Plebanek (7 listopada), Łukasza Orbitowskiego (28 listopada) i Wiolettę Grzegorzewską (12 grudnia). Przed każdym spotkaniem w filiach gdyńskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywać się będą odczyty tekstów zaproszonych gości w aktorskich interpretacjach.

Z myślą o wszystkich, którzy dopiero planują rozpoczęcie kariery pisarskiej, zorganizowane zostaną warsztaty kreatywnego pisania. Zajęcia poprowadzą uczestników od momentu szukania inspiracji, przez tworzenie fabuły i bohaterów, aż po prezentację możliwości dotarcia do czytelnika, takie jak selfpublishing czy publikacja dotowana. A że miłość do czytania cechuje zwłaszcza najmłodszych – również dla nich przygotowano zajęcia literacko-plastyczne. Kiedy ich uczestnicy – dzieci od 5 do 10 lat będą bawiły się słowem i obrazem – rodzice ze spokojną głową będą mogli wziąć udział w spotkaniach z zaproszonymi pisarzami i pisarkami.

W listopadzie odbędzie się również dyskusja z udziałem uznanych literaturoznawców – Andrzeja Franaszka i Barbary Toruńczyk, podczas której prześledzone będą zmiany w statusie literatury emigracyjnej w XX i na początku XXI wieku. Uczestnicy spotkania zastanowią się, jaka była jej rola, gdy tworzyli ją Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz, jaka jest dziś? Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy miejsce zamieszkania pisarza zmienia obecnie jego ogląd rzeczywistości i nadaje inną perspektywę, a może tak pojmowana geografia straciła na znaczeniu?

Podczas projektu „Literatura bez granic" zarówno spotkania z pisarzami, jak i dyskusja będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Wydarzenia będą tłumaczone na Polski Język Migowy.

Wszystkie wydarzenia projektu są bezpłatne. Na zajęcia dla dzieci obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem warsztaty@muzeumemigracji.pl. Jeszce we wrześniu na stronie: www.polska1.pl pojawi się informacja o sposobie rekrutacji na warsztaty kreatywnego pisania.

„Literatura bez granic"

Spotkania:

Manuela Gretkowska - Emigracja jako przygoda i ryzyko

3 października (sobota) godz. 16.00

Grażyna Plebanek - Uczucia w obcym świecie

7 listopada (sobota) godz. 16.00

Andrzej Franaszek i Barbara Toruńczyk - Tęsknota za Polską. Dyskusja

20 listopada (piątek) godz. 18.00

Łukasz Orbitowski - Polska widziana z daleka

28 listopada (sobota) godz. 16.00

Wioletta Grzegorzewska - Polak w multiświecie

12 grudnia (sobota) godz. 16.00
 

Warsztaty kreatywnego pisania

24 października (sobota) godz. 13.00

31 października (sobota) godz. 13.00

Czytanie w bibliotekach "Książka na głos"

Czytamy Manuelę Gretkowską - 1 października (czwartek), godz. 17.00, MBP w Gdyni Filia 1
Czytamy Grażynę Plebanek - 5 listopada (czwartek). g. 17.00, MBP w Gdyni Filia 1
Czytamy Łukasza Orbitowskiego - 26 listopada (czwartek), g. 17.00,  MBP w Gdyni Filia 18
Czytamy Wiolettę Grzegorzewską - 10 grudnia (czwartek), g. 17.00, MBP w Gdyni Filia 18

Warsztaty dla dzieci

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat będą organizowane równolegle do spotkań z pisarzami.

 

Muzeum Emigracji w Gdyni

ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Tagi: